facebook
Jak unikać błędów, które sprawiają, że szkolenia nie przynoszą spodziewanych efektów (część 1)

Jak unikać błędów, które sprawiają, że szkolenia nie przynoszą spodziewanych efektów (część I)

 

Jak-unikać-błędów-które-sprawiają-że-szkolenia-nie-przynoszą-spodziewanych-efektów-część-I-VR-Training-szkolenia-coaching-eventy-konferencje-targi-branżowe-integracje-team-building

– 17.01.2023 –
W poprzednim artykule opisaliśmy dlaczego czasami szkolenia pracowników nie przynoszą spodziewanych efektów. W tym artykule rozwiniemy temat, szukając pomysłów jak przełożony, lub osoba odpowiedzialna za rozwój i szkolenia, może naprawić te błędy.

 

  1. Brak odpowiedniego doboru szkolenia

Firmy czasami organizują szkolenia, które nie są dostosowane do potrzeb i poziomu zaawansowania swoich pracowników. Na przykład, jeśli firma organizuje szkolenie z zaawansowanych narzędzi i technik dla pracowników, którzy dopiero co rozpoczynają swoją karierę w danej branży, szkolenie może być nieefektywne i nie motywujące dla uczestników.

Aby naprawić ten błąd, firma powinna zrozumieć rzeczywiste potrzeby swoich pracowników i zapewnić im szkolenie, które będzie odpowiednie dla ich poziomu zaawansowania i roli w firmie. Można to zrobić, poprzez ankiety lub rozmowy z pracownikami, aby określić ich potrzeby i poziom zaawansowania, a następnie dostosować szkolenie do ich potrzeb.

Przykład: Pewna firma  decyduje się na szkolenie dla swoich sprzedawców, które ma im pomóc w zwiększeniu sprzedaży. Jednak szkolenie, które wybierają, skupia się głównie na technikach negocjacyjnych, podczas gdy sprzedawcy potrzebują raczej wiedzy na temat produktów i rynku, aby lepiej radzić sobie z potencjalnymi klientami. W takim przypadku szkolenie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, ponieważ nie było odpowiednio dobrane do potrzeb i wymagań sprzedawców.

Aby naprawić ten błąd, firmy powinny dokładnie przeanalizować potrzeby i wymagania swoich pracowników, a następnie dobrać odpowiednie szkolenie, które pomoże im w rozwiązaniu konkretnych problemów i spełnieniu określonych celów. W ten sposób firmy mogą zapewnić swoim pracownikom szkolenie, które będzie skuteczne i przyniesie oczekiwane rezultaty.

 

  1. Brak zaangażowania pracowników

Szkolenie może być nieskuteczne, jeśli pracownicy nie są zmotywowani do uczenia się. Na przykład, jeśli pracownicy uważają szkolenie za obowiązek, który jest narzucony im przez przełożonych, szkolenie może być nieefektywne.

Aby naprawić ten błąd, firma powinna zachęcać pracowników do udziału w szkoleniu poprzez wyjaśnienie im korzyści, jakie może im przynieść. Można też zachęcać pracowników do udziału w szkoleniach poprzez nagradzanie ich za udział i sukcesy osiągnięte na szkoleniu.

Przykład: Firma  organizuje szkolenie dla swoich pracowników dotyczące nowego oprogramowania, które będą musieli używać w swojej codziennej pracy. Jednak wiele osób nie bierze udziału w szkoleniu, ponieważ nie widzą w nim sensu lub uważają, że nie będzie im potrzebne. W takim przypadku szkolenie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, ponieważ nie ma zaangażowania ze strony pracowników.

 

Aby naprawić ten błąd, firmy powinny zapewnić swoim pracownikom wystarczające wyjaśnienie i motywację, dlaczego szkolenie jest ważne i jakie korzyści przyniesie im i firmie. Mogą to zrobić poprzez lepsze zarządzanie i komunikację, oferowanie atrakcyjnych nagród za uczestnictwo w szkoleniu lub wprowadzenie systemu wymuszającego udział w szkoleniach. W ten sposób firmy mogą zwiększyć zaangażowanie swoich pracowników i zapewnić skuteczne szkolenie.

 

  1. Brak wdrożenia w praktyce

Szkolenie jest tylko pierwszym krokiem w procesie rozwoju pracowników. Aby było skuteczne, pracownicy muszą wdrożyć nabyte na szkoleniu wiedzę i umiejętności w swojej codziennej pracy. Jeśli nie ma odpowiedniej opieki nad pracownikami po szkoleniu, wiedza i umiejętności nabyte na szkoleniu mogą zostać zapomniane lub nie zostaną wdrożone w praktyce.

Aby naprawić ten błąd, firma powinna zapewnić odpowiednie wsparcie dla swoich pracowników po szkoleniu, takie jak mentoring lub stałe wsparcie ze strony przełożonych, aby pomóc im wdrożyć nabyte na szkoleniu wiedzę i umiejętności. Firmy powinny też monitorować postępy swoich pracowników po szkoleniu i regularnie oceniać ich wdrożenie wiedzy i umiejętności w praktyce.

Przykład: Firma X organizuje szkolenie dla swoich sprzedawców na temat nowych sposobów sprzedaży. Po szkoleniu sprzedawcy są zmotywowani i pełni entuzjazmu, jednak gdy próbują wdrożyć nowości w praktyce, okazuje się, że ich działania są ograniczone przez procesy i procedury obowiązujące w firmie. W rezultacie nowe sposoby nie przynoszą oczekiwanych rezultatów i sprzedawcy tracą swoje zaangażowanie, a same sposoby zostają ocenione przez przełożonych za nieskuteczne. Winnym całej sytuacji okazuje się zaś firma szkoleniowa, która zdaniem przełożonych, uczyła nieprzydatnych zachowań.

Aby naprawić ten błąd, firmy powinny zapewnić odpowiednie wsparcie i narzędzia do wdrożenia nowych sposobów sprzedaży w praktyce. Mogą to zrobić poprzez dostosowanie procesów i procedur, aby umożliwić wdrożenie nowości, lub poprzez zapewnienie coachingu i mentoringu, aby pomóc pracownikom w implementacji nowych umiejętności. W ten sposób firmy mogą zwiększyć szansę na sukces wdrożenia i zapewnić skuteczne szkolenie.

Jak unikać błędów, które sprawiają, że szkolenia nie przynoszą spodziewanych efektów (część 1)
Tagged on:             

One thought on “Jak unikać błędów, które sprawiają, że szkolenia nie przynoszą spodziewanych efektów (część 1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo