facebook
POZ

Finanse w opiece koordynowanej (POZ)

Finanse w opiece koordynowanej (POZ)

Finanse w opiece koordynowanej (POZ)   – 02.08.2023 – Finanse w opiece koordynowanej są nieodzownym elementem skutecznego zarządzania placówką POZ. Wprowadzenie Opieki Koordynowanej może budzić wątpliwości dotyczące rentowności tej usługi, ale szkolenie “Finanse w opiece koordynowanej” dla koordynatorów pozwoli zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności, które pomogą

Asertywność i radzenie sobie ze stresem dla koordynatorów Opieki Koordynowanej

Asertywność i radzenie sobie ze stresem dla koordynatorów Opieki Koordynowanej

Asertywność i radzenie sobie ze stresem dla koordynatorów Opieki Koordynowanej   – 24.07.2023 – Asertywność i radzenie sobie ze stresem to kluczowe umiejętności dla koordynatorów Opieki Koordynowanej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ). W dynamicznym środowisku opieki zdrowotnej, koordynatorzy muszą skutecznie budować relacje z szefem, zespołem, współpracownikami i pacjentami. Jednak

Praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów – wartościową kompetencją koordynatora POZ

Praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów – wartościową kompetencją koordynatora POZ

Praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów – wartościową kompetencją koordynatora POZ   – 18.07.2023 – Wartość szkolenia “Praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów” dla koordynatorów Opieki Koordynowanej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ) nie może być przeceniona. Współpraca w zespole może napotykać na wyzwania, takie jak spadek motywacji, pojawienie

Planowanie i efektywna organizacja pracy – fundamentem sukcesu koordynatora POZ

Planowanie i efektywna organizacja pracy – fundamentem sukcesu koordynatora POZ

Planowanie i efektywna organizacja pracy – fundamentem sukcesu koordynatora POZ   – 12.07.2023 – Skuteczne planowanie i organizacja pracy stanowią fundament dla koordynatorów Opieki Koordynowanej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ). To kluczowe aspekty, które pozwalają efektywnie zarządzać opieką pacjentów i osiągać sukcesy w działaniach placówki medycznej.

Komunikacja interpersonalna i informowanie dla koordynatorów POZ

Komunikacja interpersonalna i informowanie dla koordynatorów POZ

Komunikacja interpersonalna i informowanie dla koordynatorów POZ   – 03.07.2023 – Komunikacja interpersonalna i umiejętność efektywnego informowania to kluczowa kompetencja dla koordynatorów Opieki Koordynowanej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ). W obliczu coraz większych wyzwań i zróżnicowanych potrzeb pacjentów, profesjonalna i skuteczna komunikacja stała się nieodzownym elementem zapewnienia

Szkolenia dla koordynatora Opieki Koordynowanej – podstawą skutecznego wdrażania modelu opieki

Szkolenia dla koordynatora Opieki Koordynowanej – podstawą skutecznego wdrażania modelu opieki

Szkolenia dla koordynatora Opieki Koordynowanej – podstawą skutecznego wdrażania modelu opieki   – 28.06.2023 – Inwestycja w wysokiej jakości szkolenia dla koordynatorów Opieki Koordynowanej przyniesie znaczące korzyści dla pacjentów, systemu opieki zdrowotnej oraz samych koordynatorów. To kluczowy krok we wdrażaniu efektywnego modelu Opieki Koordynowanej

Wdrażanie opieki koordynowanej w POZ – kluczowy krok w poprawie opieki medycznej

Wdrażanie opieki koordynowanej w POZ – kluczowy krok w poprawie opieki medycznej

Wdrażanie opieki koordynowanej w POZ – kluczowy krok w poprawie opieki medycznej   – 20.06.2023 – Opieka zdrowotna stanowi fundament społeczeństwa, a skuteczny system opieki zdrowotnej jest nieodłącznym elementem dobrze funkcjonującego społeczeństwa. W ostatnich latach Polska podjęła wysiłki mające na celu poprawę jakości i dostępności opieki

Szkolenia z dostępności dla placówek medycznych

Szkolenia z dostępności dla placówek medycznych

Szkolenia z dostępności dla placówek medycznych   – 28.03.2023 – Szkolenia z dostępności stanowią ważny element projektowania produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami. W przypadku placówek ochrony zdrowia, dostępność ma szczególne znaczenie, ponieważ pacjenci często są w trudnej sytuacji i wymagają specjalistycznej opieki. Szkolenia z dostępności pozwalają

Szkolenia z dostępności – internet, aplikacje, materiały

Szkolenia z dostępności – internet, aplikacje, materiały

Szkolenia z dostępności – internet, aplikacje, materiały   – 22.03.2023 – Szkolenia z dostępności w Polsce są coraz bardziej popularne i potrzebne w obliczu rosnącej liczby osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz w celu zapewnienia pełnej dostępności dla wszystkich użytkowników.   Jednym z najważniejszych szkoleń z dostępności w Polsce jest szkolenie dotyczące

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo