facebook
Jak unikać błędów, które sprawiają, że szkolenia nie przynoszą spodziewanych efektów (część 2)

Jak unikać błędów, które sprawiają, że szkolenia nie przynoszą spodziewanych efektów (część II)

 

ak-unikać-błędów-które-sprawiają-że-szkolenia-nie-przynoszą-spodziewanych-efektów-część-II-VR-Training-szkolenia-coaching-eventy-konferencje-targi-branżowe-integracje-team-building

– 24.01.2023 –
W tym artykule rozwijamy kolejne pomysły, jak przełożony, lub osoba odpowiedzialna za rozwój i szkolenia, może naprawić błędy, które sprawiają, że szkolenia nie przynoszą spodziewanych efektów.

 

 1. Brak wsparcia ze strony przełożonych

Brak wsparcia ze strony przełożonych jest jednym z głównych powodów, dla których szkolenia pracowników często nie przynoszą spodziewanych efektów. Pracownicy, którzy nie otrzymują wsparcia ze strony swoich przełożonych, czują się zaniepokojeni i niezmotywowani do wdrożenia nabytej na szkoleniu wiedzy i umiejętności w praktyce.

Przykład: Pracownicy, którzy uczestniczyli w szkoleniu z zarządzania czasem, nie widzą zmiany w swoim nastawieniu i nawykach, ponieważ ich przełożeni nie wspierają ich w stosowaniu nowych strategii i nie nagradzają ich za wdrożenie w praktyce.

Aby naprawić ten błąd, przełożeni powinni być aktywnie zaangażowani w proces szkolenia i wsparcia pracowników po szkoleniu. Powinni oni zachęcać pracowników do wdrożenia nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce, a także nagradzać ich za ich sukcesy i postępy. Przełożeni powinni również udzielać pracownikom regularnych feedbacków i wsparcia, aby pomóc im w rozwoju ich kompetencji i umiejętności.

Podsumowując, wsparcie ze strony przełożonych jest kluczowe dla skutecznego wdrożenia wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniach w praktyce. Firmy powinny zachęcać swoich przełożonych do aktywnego udziału w procesie szkolenia i rozwoju swoich pracowników, aby zapewnić im jak najlepsze rezultaty.

 

 1. Brak dalszej edukacji i rozwoju

Brak dalszej edukacji i rozwoju to kolejny czynnik, który może wpłynąć na to, że szkolenia pracowników nie przynoszą spodziewanych efektów. Kiedy pracownicy nie otrzymują dalszej edukacji i możliwości rozwoju, ich wiedza i umiejętności szybko się degradują, co oznacza, że wiedza i umiejętności zdobyte na szkoleniu szybko tracą na wartości.

Przykład: Pracownicy, którzy uczestniczyli w szkoleniu z zarządzania projektami, szybko tracą swoją wiedzę i umiejętności, ponieważ nie otrzymują dalszej edukacji i rozwoju w tej dziedzinie poprzez powierzanie im nowych zadań i obowiązków.

Aby naprawić ten błąd, firmy powinny zapewniać swoim pracownikom dalsze możliwości nauki i rozwoju, aby pomóc im utrzymać i rozwijać ich wiedzę i umiejętności. Może to obejmować dodatkowe szkolenia, staże lub możliwość uczestniczenia w konferencjach i szkoleniach branżowych. Firmy powinny również zachęcać swoich pracowników do samodzielnej nauki i rozwoju poprzez dostęp do zasobów takich jak książki i artykuły specjalistyczne. Jednak najlepszym środowiskiem do rozwoju jest miejsce pracy i stałe poszerzanie zakresu odpowiedzialności.

 

Podsumowując, dalsza edukacja i rozwój są kluczowe dla utrzymania i rozwijania wiedzy i umiejętności pracowników. Firmy powinny zapewnić swoim pracownikom dostęp do możliwości edukacji i rozwoju, aby zapewnić im jak najlepsze rezultaty po szkoleniach.

 

 1. Brak odpowiedniej metodologii szkolenia

O ten element powinna zadbać firma szkoleniowa, ale uważamy, że wysyłając pracowników na szkolenie, osoba odpowiedzialna za rozwój pracowników, również ponosi odpowiedzialność za to odpowiedzialność.

Niektóre szkolenia są zbyt teoretyczne i nie angażują wystarczająco uczestników. Inne szkolenia są zbyt monotonne i nie zachęcają uczestników do uczenia się.

Aby naprawić ten błąd, firma powinna stosować różne metody szkoleniowe, takie jak warsztaty, ćwiczenia praktyczne, case studies i symulacje, aby zapewnić uczestnikom różnorodne doświadczenia uczenia się. należy pamiętać, że różni ludzie preferują różne style czy formy uczenia się. Dobrze zaprojektowane szkolenie powinno zawierać formy dostosowane do wszystkich. Firmy powinny też zastosować metody nauczania oparte na działaniu, takie jak coaching lub mentoring, aby zapewnić uczestnikom bezpośrednie doświadczenie i wsparcie w procesie uczenia się.

Przykład: Firma Y organizuje szkolenie dla swoich pracowników dotyczące zarządzania projektami. Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu, gdzie prezenter prezentuje teorię i metody zarządzania projektami. Po szkoleniu pracownicy są zdezorientowani i nie wiedzą, jak wykorzystać nowo nabyte informacje w praktyce.

Aby naprawić ten błąd, firmy powinny wybierać odpowiednie metodologie szkolenia, takie jak warsztaty praktyczne, ćwiczenia i gry symulacyjne, które pozwolą pracownikom na bezpośrednie doświadczenie i wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce. W ten sposób szkolenie będzie bardziej skuteczne i pracownicy będą lepiej przygotowani do wdrożenia nowych umiejętności w swojej pracy.

Jak unikać błędów, które sprawiają, że szkolenia nie przynoszą spodziewanych efektów (część 2)
Tagged on:             

One thought on “Jak unikać błędów, które sprawiają, że szkolenia nie przynoszą spodziewanych efektów (część 2)

 • 1 lutego 2023 at 10:55
  Permalink

  Z mojego doświadczenia niestety wiem, że wielu nauczycieli i trenerów jak już posiądzie wiedzę którą przekazują innym, nie chcą się dalej rozwijać, bardzo to przykre.
  Mam ogromną nadzieję że odpowiednie osoby przeczytają tego bloga i się do niego ustosunkują!
  Świetny wpis. Pozdrawiam

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo