facebook
Pierwsza pomoc, BHP, RODO, przeciwdziałanie mobbingowi

Pierwsza pomoc, BHP, RODO, COVID, przeciwdziałanie mobbingowi

 

W tej sekcji przedstawiamy szkolenia i kursy, które są obowiązkowe (BHP) lub mogą być wymagane ze względu na charakter działalności firmy, organizacji lub danej instytucji.

Realizujemy profesjonalne szkolenia z udzielania pierwszej pomocy (BLS), w których instruktorami są ratownicy medyczni, posługujący się technikami ratowania życia w codziennej praktyce.

Proponujemy szkolenia wstępne i okresowe z BHP - dla różnych grup odbiorców i różnych stanowisk.

Dodatkowo znajdują się tu szkolenia z RODO, z zakresu przeciwdziałania mobbingowi oraz z profilaktyki zakażeń epidemicznych (COVID).

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo