facebook
Polityka Jakości Standardów Usług Rozwojowych w VR Training Sp. z o.o.

Polityka Jakości Standardów Usług Rozwojowych

 

Realizujemy misję, której celem jest szkolenie, kształcenie i doskonalenie dorosłych oraz młodzieży w zakresie kwalifikacji osobowościowych, kompetencji twardych i zawodowych oraz umiejętności praktycznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji miękkich.


Czujemy się wyróżnieni, że uczestnicy naszych szkoleń i innych działań rozwojowych powierzają nam kształtowanie swojej wiedzy, umiejętności i postawy. Dlatego też stale podnosimy, zgodnie ze stosowaną Polityką Jakości Standardów Usług Rozwojowych, poziom realizacji naszych usług i obsługi Klienta.

Naszym celem w zakresie Polityki Jakości jest:

 • Ciągłe podnoszenie poziomu usług rozwojowych poprzez połączenie wiedzy i doświadczeń z wykorzystaniem najnowszych technologii.
 • Zaspokajanie wymagań i oczekiwań odbiorców usług rozwojowych w sposób kompetentny, sprawny, zgodny z obowiązującymi wymogami prawnymi i aktami wewnętrznymi.
 • Stałe zadowolenie naszych Klientów, rozwój ich kompetencji oraz wpływ na praktyczne zastosowanie przez nich umiejętności, dających wymierne korzyści indywidualne i dla całej organizacji.

Powyższy cel osiągamy poprzez:

 • wprowadzenie, utrzymanie i stałe doskonalenie Standardów Jakości Usług Edukacyjnych według VCC Akademia Edukacyjna;
 • przestrzeganie ustalonych procedur i instrukcji przez wszystkich pracowników i współpracowników;
 • zatrudnianie kadry posiadającej niezbędną wiedzę teoretyczną, specjalistyczne kwalifikacje i wysokie umiejętności praktyczne, stale podnoszone i doskonalone;
 • określenie odpowiedzialności i uprawnień dla kierownictwa każdego szczebla zarządzania oraz bezpośrednich wykonawców za jakość świadczonych usług;
 • realizację usług rozwojowych w sposób sprawny, kompetentny, z uwzględnieniem oczekiwań odbiorcy usługi;
 • podnoszenie jakości usług szkoleniowych i bezpośredniej obsługi uczestnika szkoleń;
 • zapewnienie Klientom kompleksowej informacji dotyczącej oferty edukacyjnej i usług szkoleniowych realizowanych przez VR Training spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 PRAKTYCZNOŚĆ

 • Tworzymy narzędzia rozwojowe i szkolenia, które poprzez praktykę podnoszą realne kompetencje Użytkownika (grupy docelowej, pracownika, Klienta).
 • Efekty naszej działalności praktycznie pomagają – podnoszą komfort oraz efektywność pracy i rozwoju – rozwiązują bieżące i potencjalne problemy, a nie tylko teoretyzują.
 • Empirycznie sprawdzamy funkcjonalności i możliwości zastosowania naszych produktów i usług rozwojowych – są one wielokrotnie testowane i poddawane wielostronnej krytyce zanim zostaną zastosowane lub zaoferowane Klientowi.

 PROFESJONALIZM

 • Jesteśmy perfekcyjni w działaniu i na bazie wieloletnich doświadczeń, wykorzystujemy najnowszą wiedzę z dziedzin, którymi się zajmujemy.
 • Wiemy jak jest w biznesie, ale dla nas relacje i zaufanie są najważniejsze.
 • Nie podejmujemy się działań lub zleceń, do których sami nie jesteśmy przekonani – pracujemy z pasją i ponadprzeciętnym zaangażowaniem.

 PROAKTYWNOŚĆ

 • Postępujemy tak, aby wyprzedzać trendy, potrzeby i zdarzenia – przygotowujemy siebie i naszego Klienta na różne warianty przebiegu wydarzeń.
 • Przełamujemy stereotypy i patrzymy z różnych perspektyw oraz aktywnie poszukujemy tego, co nowe, innowacyjne i inne.
 • Robimy więcej niż normalnie, a efekty naszej pracy dają nam największą satysfakcję oraz wartość dodaną dla naszych Klientów.
google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo