facebook
Szkolenia dofinansowane

Szkolenia i kursy dofinansowane

 

- Szkolenia przeprowadzamy wg Twojego zapotrzebowania (tematyka, zakres, stopień zaawansowania) i na Twoich warunkach (termin, stacjonarnie lub zdalnie).

Pomagamy wypełnić wszystkie druki i całą biurokrację – nie pozwolimy Ci zakopać się w stosie papierów i tabelek.

- Szkolenia realizujemy dopiero wtedy, gdy mamy 100% pewności, że otrzymasz dofinansowanie, o które się ubiegasz – czyli nic nie ryzykujesz.

Pomożemy Ci załatwić formalności związane z dofinansowaniem i zrealizujemy każde szkolenie, które podniesie umiejętności Twoich pracowników i zwiększy konkurencyjność Twojej firmy.

Szkolenia mogą być dofinansowane nawet w 100% – czyli nic za to nie zapłacisz!

Działamy w całej Polsce!

Dofinansowania realizowane są w ramach programów:

- BUR (Baza Usług Rozwojowych) ze środków unijnych i rządowych pozyskanych przez PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości);

- KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy), którego lokalnymi operatorami są Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) oraz Wojewódzkie Urzędy Pracy;

- KKZ (Kwalifikowane Kursy Zawodowe) realizowane przez operatorów lokalnych ze środków rozdysponowanych przez Urzędy Marszałkowskie.logo RIS

Nasza firma jest wpisana w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym 2.28/00075/2018KRASoraz w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 22541

Poniżej możesz poczytać o szczegółach, ale jeśli nie masz czasu wystarczy, że napiszesz do nas, a nasz konsultant wytłumaczy wszystko w rozmowie telefonicznej.
Możesz też zapisać się na bezpłatny webinar – podczas godzinnego szkolenia online dowiesz się o możliwościach dofinansowania szkoleń i kursów.


Zapytaj nas o dofinansowanie dla Twojej firmy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Telefon (ułatwi kontakt)

NIP firmy

O jakich szkoleniach, kursach chcesz się dowiedzieć?

Zapoznałem się z Polityką prywatności serwisu www.vrtraining.eu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez VR Training Sp. z o.o., Liliowa 15/6 11-041 Olsztyn, udostępnionych przeze mnie danych osobowych na zasadach opisanych w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych oraz moje uprawnienia. Niniejsza zgoda może być wycofana w dowolnym czasie poprzez kontakt z Administratorem pod adresem roman.iwasieczko@vrtraining.eu, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych - Obowiązek Informacyjny

Refundacja z BUR

 

Baza Usług Rozwojowych umożliwia dofinansowanie szkoleń z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). BUR nie dofinansowuje szkoleń w województwach: mazowieckim i pomorskim. W pozostałych tak,  ale z różnym poziomem procentowym dofinansowania (maksymalnie 80%), z różnymi limitami (zł) na pracownika i całą firmę.
BUR i PARP 3 1024x135Ponadto firma szkoleniowa, realizująca projekty, musi posiadać akredytację w Bazie Usług Rozwojowych oraz certyfikat jednej z kilku uznanych instytucji.
Nasza firma posiada Certyfikat Akademii Edukacyjnej VCC (Vocational Competence Certificate) oraz akredytację w Bazie Usług Rozwojowych.

Z BUR mogą korzystać mikro i małe (do 80% refundacji) oraz średnie przedsiębiorstwa (50% refundacji).

Podstawowe kryteria zaliczenia przedsiębiorstwa do odpowiedniej grupy MMŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw):

 • mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników oraz obrót bądź suma bilansowa nie większa niż 2 mln EUR;
 • małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników oraz obrót bądź suma bilansowa nie większe niż 10 mln EUR;
 • średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 zatrudnionych pracowników oraz obrót nie większy niż 50 mln EUR bądź suma bilansowa nie większa niż 43 mln EUR;
 • przedsiębiorca w dniu zawarcia umowy wsparcia oraz w trakcie jej trwania nie może mieć zawieszonej działalności gospodarczej;
 • dodatkowo przedsiębiorca musi prowadzić działalność min. 6 miesięcy, licząc także od momentu odwieszenia działalności.

Brana jest pod uwagę wielkość zatrudnienia nie tylko w firmie, która występuje o środki, ale we wszystkich z nią powiązanych. Stan zatrudnienia sumuje się. Przykładowo, gdy o dofinansowanie stara się firma licząca 150 osób, ale jest powiązana z firmą zatrudniająca 110 osób – wtedy łączne zatrudnienie przekracza 250 osób i taka firma nie może otrzymać dofinansowania z BUR, ponieważ wykracza poza kryteria średniego przedsiębiorstwa.

Każde województwo dysponuje odrębnymi budżetami na szkolenia. Nabór jest ciągły. Instytucją nadzorującą jest PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).

Dofinansowanie z KFS

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) umożliwia sfinansowanie nawet 100% kosztów szkoleń za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy (PUP), które otrzymują środki z Wojewódzkich Urzędów Pracy. Dokumenty związane z finansowaniem lub dofinansowaniem mogą być składane wyłącznie w terminach, w których Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór. Dla każdego powiatu są to inne terminy.
KFS i PUP 3 1024x298W przypadku KFS istnieją limity dofinansowań wartości szkolenia:

 • mikroprzedsiębiorstwa (poniżej 10 zatrudnionych): 100% wartości szkolenia;
 • małe i średnie przedsiębiorstwa (poniżej 250 zatrudnionych): 80% wartości szkolenia;
 • na jednego pracownika można otrzymać maksymalnie trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia – w 2023 roku jest to kwota 20805 zł.

Niepodważalną zaletą szkoleń z KFS jest to, że przedsiębiorca nie musi wykładać żadnych pieniędzy. Po podpisaniu umowy dostaje z Powiatowego Urzędu Pracy pieniądze na swoje konto, firma VR Training przeprowadza szkolenie, a dopiero po szkoleniu wystawiana jest faktura i dokonuje się płatności.

Jak widać, nie ma tu absolutnie żadnego ryzyka ze strony przedsiębiorcy, gdyż przy szkoleniach refinansowanych w 100% nie musi wykładać ani jednej swojej złotówki.

Dofinansowanie KKZ

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ) to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego kierowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

KKZ realizowane są przy współpracy z operatorami lokalnymi ze środków rozdysponowanych przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe pozwalają:

 • zdobyć nowy zawód;
 • uzupełnić swoje wykształcenie;
 • udoskonalić swoje umiejętności;
 • wspomóc rozwój swojej kariery zawodowej.

KKZ 2 300x179Inne źródła dofinansowania

VR Training współpracuje także z wieloma innymi instytucjami i fundacjami, które umożliwiają refundowanie części kosztów szkoleń.

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo