facebook

Finanse w opiece koordynowanej (POZ)

Finanse w opiece koordynowanej (POZ)

Finanse w opiece koordynowanej (POZ)   – 02.08.2023 – Finanse w opiece koordynowanej są nieodzownym elementem skutecznego zarządzania placówką POZ. Wprowadzenie Opieki Koordynowanej może budzić wątpliwości dotyczące rentowności tej usługi, ale szkolenie “Finanse w opiece koordynowanej” dla koordynatorów pozwoli zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności, które pomogą

Asertywność i radzenie sobie ze stresem dla koordynatorów Opieki Koordynowanej

Asertywność i radzenie sobie ze stresem dla koordynatorów Opieki Koordynowanej

Asertywność i radzenie sobie ze stresem dla koordynatorów Opieki Koordynowanej   – 24.07.2023 – Asertywność i radzenie sobie ze stresem to kluczowe umiejętności dla koordynatorów Opieki Koordynowanej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ). W dynamicznym środowisku opieki zdrowotnej, koordynatorzy muszą skutecznie budować relacje z szefem, zespołem, współpracownikami i pacjentami. Jednak

Praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów – wartościową kompetencją koordynatora POZ

Praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów – wartościową kompetencją koordynatora POZ

Praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów – wartościową kompetencją koordynatora POZ   – 18.07.2023 – Wartość szkolenia “Praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów” dla koordynatorów Opieki Koordynowanej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ) nie może być przeceniona. Współpraca w zespole może napotykać na wyzwania, takie jak spadek motywacji, pojawienie

Planowanie i efektywna organizacja pracy – fundamentem sukcesu koordynatora POZ

Planowanie i efektywna organizacja pracy – fundamentem sukcesu koordynatora POZ

Planowanie i efektywna organizacja pracy – fundamentem sukcesu koordynatora POZ   – 12.07.2023 – Skuteczne planowanie i organizacja pracy stanowią fundament dla koordynatorów Opieki Koordynowanej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ). To kluczowe aspekty, które pozwalają efektywnie zarządzać opieką pacjentów i osiągać sukcesy w działaniach placówki medycznej.

Komunikacja interpersonalna i informowanie dla koordynatorów POZ

Komunikacja interpersonalna i informowanie dla koordynatorów POZ

Komunikacja interpersonalna i informowanie dla koordynatorów POZ   – 03.07.2023 – Komunikacja interpersonalna i umiejętność efektywnego informowania to kluczowa kompetencja dla koordynatorów Opieki Koordynowanej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ). W obliczu coraz większych wyzwań i zróżnicowanych potrzeb pacjentów, profesjonalna i skuteczna komunikacja stała się nieodzownym elementem zapewnienia

Szkolenia dla koordynatora Opieki Koordynowanej – podstawą skutecznego wdrażania modelu opieki

Szkolenia dla koordynatora Opieki Koordynowanej – podstawą skutecznego wdrażania modelu opieki

Szkolenia dla koordynatora Opieki Koordynowanej – podstawą skutecznego wdrażania modelu opieki   – 28.06.2023 – Inwestycja w wysokiej jakości szkolenia dla koordynatorów Opieki Koordynowanej przyniesie znaczące korzyści dla pacjentów, systemu opieki zdrowotnej oraz samych koordynatorów. To kluczowy krok we wdrażaniu efektywnego modelu Opieki Koordynowanej

Wdrażanie opieki koordynowanej w POZ – kluczowy krok w poprawie opieki medycznej

Wdrażanie opieki koordynowanej w POZ – kluczowy krok w poprawie opieki medycznej

Wdrażanie opieki koordynowanej w POZ – kluczowy krok w poprawie opieki medycznej   – 20.06.2023 – Opieka zdrowotna stanowi fundament społeczeństwa, a skuteczny system opieki zdrowotnej jest nieodłącznym elementem dobrze funkcjonującego społeczeństwa. W ostatnich latach Polska podjęła wysiłki mające na celu poprawę jakości i dostępności opieki

Najnowsze trendy w dziedzinie HR – kształtowanie przyszłości pracy

Najnowsze trendy w dziedzinie HR – kształtowanie przyszłości pracy

Najnowsze trendy w dziedzinie HR – kształtowanie przyszłości pracy   – 18.05.2023 – Dziedzina zarządzania zasobami ludzkimi (HR, Human Resources) jest dynamiczna i stale ewoluuje. Wraz z postępem technologicznym, zmieniającymi się oczekiwaniami pracowników oraz rosnącymi wyzwaniami biznesowymi, HR staje przed coraz większymi wyzwaniami. W tym artykule

Zarządzanie menedżerskie w praktyce – techniki skutecznego kierowania zespołem

Zarządzanie menedżerskie w praktyce – techniki skutecznego kierowania zespołem

Zarządzanie menedżerskie w praktyce – techniki skutecznego kierowania zespołem   – 02.05.2023 – Zarządzanie menedżerskie to bardzo ważny element skutecznego funkcjonowania każdej organizacji. Menedżerowie mają za zadanie zarządzać ludźmi oraz zasobami organizacji w sposób efektywny, co pozwala osiągać cele biznesowe. Jednak, jak wskazuje praktyka, zarządzanie

Lider i pracownik w obliczu zmian jak efektywnie zarządzać i przetrwać zmiany w firmie

Lider i pracownik w obliczu zmian jak efektywnie zarządzać i przetrwać zmiany w firmie

Lider i pracownik w obliczu zmian – jak efektywnie zarządzać i przetrwać zmiany w firmie   – 19.04.2023 – Zmiany w biznesie są nieodłącznym elementem dynamicznego środowiska biznesowego. Mogą być powodowane czynnikami wewnętrznymi, takimi jak restrukturyzacja firmy, zmiana strategii czy wdrożenie nowych technologii, jak również czynnikami

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo