facebook
Asertywność i radzenie sobie ze stresem dla koordynatorów Opieki Koordynowanej

Asertywność i radzenie sobie ze stresem dla koordynatorów Opieki Koordynowanej

 

asertywność-stres-zarządzanie-stresem-techniki-asertywne-efektywność-osobista-szkolenie-z-asertywności-warsztat-asertywności-kurs

– 24.07.2023 –
Asertywność i radzenie sobie ze stresem to kluczowe umiejętności dla koordynatorów Opieki Koordynowanej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ). W dynamicznym środowisku opieki zdrowotnej, koordynatorzy muszą skutecznie budować relacje z szefem, zespołem, współpracownikami i pacjentami. Jednak liczne wyzwania, natłok spraw oraz ciągły stres mogą stanowić przeszkodę w osiągnięciu tego celu.

 

Czy zastanawiasz się, jak lepiej budować relacje z różnymi grupami osób? Czy natłok spraw sprawia, że trudno Ci skoncentrować się na najważniejszych zadaniach? Czy chciałbyś zadowolić wszystkich, ale kończy się to stresem lub wypaleniem?

 

Szkolenie “Asertywność i radzenie sobie ze stresem” pomoże zdobyć umiejętność radzenia sobie z emocjami, dystansowania się od zdarzeń wysoko emocjonalnych oraz kontrolowania własnych reakcji. Pozwoli to na efektywniejsze budowanie relacji z pacjentami, współpracownikami i szefem.

 

Asertywna komunikacja jest kluczowym elementem w kontaktach z pacjentami i pracą zespołową. Szkolenie przyczyni się do doskonalenia umiejętności wyrażania swoich potrzeb i opinii w sposób zdecydowany, ale jednocześnie szanujący prawa i uczucia innych. Asertywność umożliwi koordynatorom skuteczne wyrażanie swoich pomysłów, rozwiązywanie problemów i negocjowanie, co przyczyni się do lepszej współpracy w placówce medycznej.

 

Zarządzanie stresem jest niezbędne dla zachowania równowagi i efektywności w codziennej pracy. Szkolenie nauczy koordynatorów skutecznych technik radzenia sobie ze stresem, tak aby uniknąć wypalenia zawodowego. Pozwoli to na utrzymanie wysokiego poziomu zaangażowania i motywacji w pracy.

 

Warto również nauczyć się rozróżniania eustresu od dystresu. Eustres to pozytywny stres, który mobilizuje i motywuje do działania. Natomiast dystres to negatywny stres, który może prowadzić do wyczerpania i osłabienia zdolności do radzenia sobie z wyzwaniami. Szkolenie pomoże koordynatorom lepiej rozpoznawać sygnały stresu i zastosować odpowiednie techniki, aby wykorzystać eustres i minimalizować dystres.

 

Dzięki warsztatowi szkoleniowemu, koordynatorzy będą zdolni do dystansowania się od zdarzeń emocjonalnych, co pozwoli na spokojne i racjonalne podejmowanie decyzji. Opanowanie umiejętności kontrolowania własnych emocji wpłynie pozytywnie na atmosferę pracy, przyczyniając się do budowania lepszych relacji z zespołem, pacjentami i współpracownikami.

 

Asertywność w kontaktach z pacjentami pozwoli na skuteczniejsze przekazywanie informacji i wyrażanie swoich zaleceń. Koordynatorzy będą potrafili jasno komunikować swoje potrzeby i oczekiwania, co przyczyni się do wzrostu zaufania pacjentów i poprawy jakości świadczonych usług medycznych.

 

Asertywność w pracy zespołowej ma kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania zespołem. Umiejętność wyrażania swoich opinii, delegowania zadań i negocjowania pomaga w budowaniu zaangażowania i współpracy w zespole. Dzięki asertywnej komunikacji, koordynatorzy będą mogli rozwiązywać konflikty i problematyczne sytuacje w sposób konstruktywny, co przyczyni się do płynnego funkcjonowania placówki medycznej.

 

Zarządzanie stresem to kolejna kluczowa umiejętność, którą zdobędą uczestnicy szkolenia. Skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem pomogą koordynatorom zachować równowagę i wydajność w pracy, nawet w sytuacjach wyjątkowo trudnych czy napiętych. Dzięki temu, koordynatorzy będą w stanie utrzymać wysoki poziom zaangażowania, unikając wypalenia zawodowego i utrzymania zdrowego balansu między życiem zawodowym a prywatnym.

 

Rozróżnienie eustresu od dystresu pozwoli koordynatorom lepiej rozumieć, jakie sytuacje mobilizują do działania, a które mogą stanowić źródło negatywnego stresu. Dzięki temu, będą mogli wykorzystać pozytywny stres do zwiększenia efektywności i skuteczności w pracy, jednocześnie minimalizując negatywne skutki długotrwałego stresu.

 

Szkolenie “Asertywność i radzenie sobie ze stresem” dostarczy koordynatorom konkretnych narzędzi i technik, które pozwolą na rozwinięcie kompetencji asertywności oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem – a całość przyniesie korzyści zarówno dla samych koordynatorów, jak i całego zespołu medycznego oraz placówki POZ. Koordynatorzy Opieki Koordynowanej, którzy zdobędą te umiejętności, stają się liderami gotowymi sprostać wyzwaniom dzisiejszego dynamicznego środowiska opieki zdrowotnej – poprzez budowanie harmonijnych relacji w zespole, co przełoży się na jeszcze bardziej efektywne zarządzanie Opieką Koordynowaną w POZ.

Asertywność i radzenie sobie ze stresem dla koordynatorów Opieki Koordynowanej
Tagged on:             

One thought on “Asertywność i radzenie sobie ze stresem dla koordynatorów Opieki Koordynowanej

  • 26 lipca 2023 at 09:36
    Permalink

    Warto zadbać o własne emocje, takie szkolenia powinny być obowiązkiem ! Super wpis

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo