facebook
Praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów – wartościową kompetencją koordynatora POZ

Praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów – wartościową kompetencją koordynatora POZ

 

Praca-zespołowa-i-rozwiązywanie-konfliktów-Opieka-Koordynowana-w-POZ-szkolenia-wdrażające-VR-Training-szkolenia-kursy-doradztwo-mentoring

– 18.07.2023 –
Wartość szkolenia “Praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów” dla koordynatorów Opieki Koordynowanej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ) nie może być przeceniona. Współpraca w zespole może napotykać na wyzwania, takie jak spadek motywacji, pojawienie się różnic zdań lub nawet konfliktów. Często wszyscy deklarują współpracę, ale postępy są jedynie pozorne, a zespół funkcjonuje tylko “tak sobie”.

 

Dlatego warto inwestować w szkolenia, które umożliwią rozwijanie umiejętności pracy zespołowej oraz zapobiegania konfliktom i ich rozwiązywania. Dzięki odpowiednim narzędziom i wiedzy, koordynatorzy będą w stanie ograniczyć bariery i konflikty w zespole, budować efektywną współpracę i komunikację.

 

Szkolenie pozwoli przećwiczyć zasady realnej współpracy, takie jak wyznaczanie wspólnego celu, podział ról grupowych oraz skuteczna komunikacja. Efektywna komunikacja w zespole jest kluczowa dla osiągnięcia spójności i harmonii w działaniu.

 

Zaangażowanie całego zespołu jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu w opiece koordynowanej. Dlatego szkolenie pomoże zbudować zaangażowanie i motywację wśród pracowników medycznych, co przyczyni się do lepszych rezultatów w opiece nad pacjentami.

 

Szkolenie pozwoli także na eliminację “współpracy pozorowanej” oraz realizacji zadań po “linii najmniejszego oporu”. Dzięki temu zespół będzie działać bardziej skutecznie i efektywnie.

 

Rozwiązywanie konfliktów to również kluczowa umiejętność, która zostanie rozwinięta podczas szkolenia. Nauczenie się radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych pomoże unikać niepotrzebnych spięć i zapewni płynne funkcjonowanie zespołu.

 

Szkolenie “Praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów” ma za zadanie zbudowanie zaufania, wspólną realizację celu i efektywność zespołu. Dzięki temu, koordynatorzy Opieki Koordynowanej będą w stanie skuteczniej zarządzać zespołem i harmonizować jego pracę oraz osiągać lepsze wyniki w opiece nad pacjentami.

 

W złożonym środowisku opieki zdrowotnej, gdzie współpraca między różnymi specjalistami, lekarzami, pielęgniarkami i innymi pracownikami jest niezbędna, umiejętność skutecznego działania w zespole jest nieodzowna.

 

Podczas szkolenia koordynatorzy zdobędą narzędzia do ograniczenia barier i konfliktów w zespole. Przećwiczą zasady realnej współpracy i efektywnej komunikacji, co pozwoli na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań wszystkich członków zespołu. Otwarta i konstruktywna komunikacja pozwoli na skuteczne rozwiązywanie problemów i unikanie nieporozumień.

 

Wielowymiarowa praca w zespole wymaga podziału ról grupowych i wykorzystania różnorodnych umiejętności każdego członka. Szkolenie pomoże zrozumieć znaczenie każdej roli i wprowadzić odpowiednie działania, które będą sprzyjały skutecznemu funkcjonowaniu zespołu medycznego.

 

Koordynatorzy nauczą się również radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi, które nieuniknione w dynamicznym środowisku opieki zdrowotnej. Rozwiązywanie konfliktów w sposób konstruktywny pozwoli na szybsze powrót do efektywnej współpracy, unikając długotrwałych napięć w zespole. Dodatkowo zdobędą umiejętność skutecznego zarządzania zespołem, motywowania pracowników i inspirowania ich do wspólnego dążenia do wyznaczonych celów.

 

Efektywna praca zespołowa pozwoli na ograniczenie kosztów i potencjalnych strat wynikających z nieefektywnej współpracy i braku przepływu informacji. Dzięki zrozumieniu potrzeb i perspektyw każdego członka zespołu, koordynatorzy będą w stanie zoptymalizować procesy pracy, osiągając lepsze wyniki przy mniejszym nakładzie zasobów.

 

Ostatecznie, szkolenie “Praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów” pozwoli na budowanie zaangażowania i zaufania całego zespołu. To zaangażowanie przełoży się na lepszą jakość opieki nad pacjentami, a efektywna współpraca pozwoli na lepsze osiągnięcia i realizację celów organizacji opieki zdrowotnej.

 

Szkolenie warsztatowe “Praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów” jest kluczowym elementem dla skutecznego zarządzania Opieką Koordynowaną w POZ. Koordynatorzy zdobędą umiejętności, które pozwolą na efektywną współpracę, rozwiązywanie konfliktów i budowanie silnego zespołu medycznego. Dzięki temu, opieka nad pacjentami stanie się bardziej spójna, kompleksowa i satysfakcjonująca dla wszystkich zaangażowanych stron i poszczególnych specjalistów współpracujących z POZ dla osiągnięcia wspólnego celu.

Praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów – wartościową kompetencją koordynatora POZ
Tagged on:             

3 thoughts on “Praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów – wartościową kompetencją koordynatora POZ

 • 23 lipca 2023 at 14:44
  Permalink

  Bardzo trafne spostrzeżenie! Otwarta i konstruktywna komunikacja to kluczowy element nie tylko w obszarze opieki zdrowotnej, ale także we wszelkich sferach życia.

  Reply
 • 1 sierpnia 2023 at 14:54
  Permalink

  Strzał w dziesiątkę dla koordynatorów POZ! 👏

  Reply
 • 5 sierpnia 2023 at 12:19
  Permalink

  Dobry sposób aby czuć się w pracy komfortowo i rodzinnie.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo