facebook
Szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (okresowe)

 

Forma realizacji kursu – stacjonarnie lub online

BHP-szkolenie-dla-pracodawców-i-osób-kierujących-pracownikami-okresowe-VR-Training-szkolenia-dla-firm-kursy-warsztaty-BHP-RODO-kursy-antymobbingowe-pierwsza-pomoc-przedmedyczna-kurs

Program szkolenia zgodny z wymaganiami rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zaplanowany na 16 godzin dydaktycznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla:
a) pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
b) innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek).

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA
czytaj więcej

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO
czytaj więcej

Szkolenia, usługi i produkty, które mogą Cię zainteresować

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo