facebook
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych (okresowe)

 

Forma realizacji kursu – stacjonarnie lub online

BHP-szkolenie-dla-pracowników-administracyjno-biurowych-okresowe-VR-Training-szkolenia-dla-firm-kursy-warsztaty-BHP-RODO-kursy-antymobbingowe-pierwsza-pomoc-przedmedyczna-kurs

Program szkolenia zgodny z wymaganiami rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zaplanowany na 8 godzin dydaktycznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażenie na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA
czytaj więcej

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO
czytaj więcej

Szkolenia, usługi i produkty, które mogą Cię zainteresować

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo