facebook
Szkolenie BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Szkolenie BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych (okresowe)

 

Forma realizacji kursu – stacjonarnie

BHP-szkolenie-dla-pracowników-na-stanowiskach-robotniczych-okresowe-VR-Training-szkolenia-dla-firm-kursy-warsztaty-BHP-RODO-kursy-antymobbingowe-pierwsza-pomoc-przedmedyczna-kurs

Program szkolenia zgodny z wymaganiami rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zaplanowany na 8 godzin dydaktycznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA
czytaj więcej

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO
czytaj więcej

Szkolenia, usługi i produkty, które mogą Cię zainteresować

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo