facebook
Szkolenie BHP podstawowe

Szkolenie BHP podstawowe (wstępne)

 

Forma realizacji kursu – stacjonarnie lub online

BHP-szkolenie-podstawowe-wstępne-VR-Training-szkolenia-dla-firm-kursy-warsztaty-BHP-RODO-kursy-antymobbingowe-pierwsza-pomoc-przedmedyczna-kurs

Program szkolenia zgodny z wymaganiami rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w wersji podstawowej - 3 godziny dydaktyczne.

UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

  • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
  • przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
  • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA
czytaj więcej


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO
czytaj więcej

Szkolenia, usługi i produkty, które mogą Cię zainteresować

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo