facebook
Zarządzanie

Nagrody motywacyjne – pamiątki sukcesu i źródło nowych doświadczeń

Nagrody motywacyjne – pamiątki sukcesu i źródło nowych doświadczeń

Nagrody motywacyjne – pamiątki sukcesu i źródło nowych doświadczeń   – 23.08.2023 – Wyróżnienia motywacyjne posiadają potencjał wywierania wpływu na naszą codzienną wydajność zawodową, stopień zaangażowania oraz relacje z innymi. Puchary, figurki, odznaczenia, upominki motywacyjne i inne wyróżnienia nie tylko wzmacniają motywację, lecz także stają się niezapomnianym przeżyciem.

Finanse w opiece koordynowanej (POZ)

Finanse w opiece koordynowanej (POZ)

Finanse w opiece koordynowanej (POZ)   – 02.08.2023 – Finanse w opiece koordynowanej są nieodzownym elementem skutecznego zarządzania placówką POZ. Wprowadzenie Opieki Koordynowanej może budzić wątpliwości dotyczące rentowności tej usługi, ale szkolenie “Finanse w opiece koordynowanej” dla koordynatorów pozwoli zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności, które pomogą

Asertywność i radzenie sobie ze stresem dla koordynatorów Opieki Koordynowanej

Asertywność i radzenie sobie ze stresem dla koordynatorów Opieki Koordynowanej

Asertywność i radzenie sobie ze stresem dla koordynatorów Opieki Koordynowanej   – 24.07.2023 – Asertywność i radzenie sobie ze stresem to kluczowe umiejętności dla koordynatorów Opieki Koordynowanej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ). W dynamicznym środowisku opieki zdrowotnej, koordynatorzy muszą skutecznie budować relacje z szefem, zespołem, współpracownikami i pacjentami. Jednak

Praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów – wartościową kompetencją koordynatora POZ

Praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów – wartościową kompetencją koordynatora POZ

Praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów – wartościową kompetencją koordynatora POZ   – 18.07.2023 – Wartość szkolenia “Praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów” dla koordynatorów Opieki Koordynowanej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ) nie może być przeceniona. Współpraca w zespole może napotykać na wyzwania, takie jak spadek motywacji, pojawienie

Planowanie i efektywna organizacja pracy – fundamentem sukcesu koordynatora POZ

Planowanie i efektywna organizacja pracy – fundamentem sukcesu koordynatora POZ

Planowanie i efektywna organizacja pracy – fundamentem sukcesu koordynatora POZ   – 12.07.2023 – Skuteczne planowanie i organizacja pracy stanowią fundament dla koordynatorów Opieki Koordynowanej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ). To kluczowe aspekty, które pozwalają efektywnie zarządzać opieką pacjentów i osiągać sukcesy w działaniach placówki medycznej.

Komunikacja interpersonalna i informowanie dla koordynatorów POZ

Komunikacja interpersonalna i informowanie dla koordynatorów POZ

Komunikacja interpersonalna i informowanie dla koordynatorów POZ   – 03.07.2023 – Komunikacja interpersonalna i umiejętność efektywnego informowania to kluczowa kompetencja dla koordynatorów Opieki Koordynowanej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ). W obliczu coraz większych wyzwań i zróżnicowanych potrzeb pacjentów, profesjonalna i skuteczna komunikacja stała się nieodzownym elementem zapewnienia

Szkolenia dla koordynatora Opieki Koordynowanej – podstawą skutecznego wdrażania modelu opieki

Szkolenia dla koordynatora Opieki Koordynowanej – podstawą skutecznego wdrażania modelu opieki

Szkolenia dla koordynatora Opieki Koordynowanej – podstawą skutecznego wdrażania modelu opieki   – 28.06.2023 – Inwestycja w wysokiej jakości szkolenia dla koordynatorów Opieki Koordynowanej przyniesie znaczące korzyści dla pacjentów, systemu opieki zdrowotnej oraz samych koordynatorów. To kluczowy krok we wdrażaniu efektywnego modelu Opieki Koordynowanej

Wdrażanie opieki koordynowanej w POZ – kluczowy krok w poprawie opieki medycznej

Wdrażanie opieki koordynowanej w POZ – kluczowy krok w poprawie opieki medycznej

Wdrażanie opieki koordynowanej w POZ – kluczowy krok w poprawie opieki medycznej   – 20.06.2023 – Opieka zdrowotna stanowi fundament społeczeństwa, a skuteczny system opieki zdrowotnej jest nieodłącznym elementem dobrze funkcjonującego społeczeństwa. W ostatnich latach Polska podjęła wysiłki mające na celu poprawę jakości i dostępności opieki

Zarządzanie menedżerskie w praktyce – techniki skutecznego kierowania zespołem

Zarządzanie menedżerskie w praktyce – techniki skutecznego kierowania zespołem

Zarządzanie menedżerskie w praktyce – techniki skutecznego kierowania zespołem   – 02.05.2023 – Zarządzanie menedżerskie to bardzo ważny element skutecznego funkcjonowania każdej organizacji. Menedżerowie mają za zadanie zarządzać ludźmi oraz zasobami organizacji w sposób efektywny, co pozwala osiągać cele biznesowe. Jednak, jak wskazuje praktyka, zarządzanie

Przywództwo – leadership – szkoleniem dla szefa, przełożonego czy menedżera?

Przywództwo – leadership – szkoleniem dla szefa, przełożonego czy menedżera?

Przywództwo – leadership – szkoleniem dla szefa, przełożonego czy menedżera?   – 12.04.2023 – Przywództwo to jedna z najważniejszych umiejętności, które powinny być rozwijane przez każdego, kto chce osiągnąć sukces w życiu zawodowym i prywatnym. Jednak, często pojawiają się pytania dotyczące różnic między szefem, przełożonym a przywódcą,

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo