facebook
Ćwiczenie – analiza otoczenia rynkowego

Ćwiczenie – analiza otoczenia rynkowego

 

Ćwiczenie-–-analiza-otoczenia-rynkowego-VR-Training-szkolenia-coaching-eventy-konferencje-targi-branżowe-integracje-team-building-BHP-pierwsza-pomoc-RODO-zarządzanie-1

– 14.03.2023 –
Ćwiczenie to ma na celu nauczenie uczestników szkolenia jak interpretować otoczenie rynkowe oraz jakie czynniki wpływają na rynek.

 

Aby przeprowadzić to ćwiczenie, należy najpierw przedstawić uczestnikom kilka raportów dotyczących rynku, w którym działa ich firma.
W przypadku braku takich raportów lub szkolenia otwartego dla pracowników z różnych firm – można przedstawić raporty, które nie dotyczą ich branży. Wydaje się to być dużo lepszym rozwiązaniem, ponieważ uczestnicy będą musieli dokonać analizy jedynie na podstawie dostarczonej dokumentacji, a nie swojej wiedzy lub przekonaniach o danym segmencie rynku.
Raporty te mogą dotyczyć m.in. tendencji rynkowych, prognoz, analizy konkurencji oraz raportów finansowych. Uczestnicy powinni mieć około 30 minut na przeczytanie raportów oraz zanotowanie najważniejszych informacji.

 

Po przeczytaniu raportów należy podzielić uczestników na zespoły po 3-4 osoby i poprosić każdy zespół o przygotowanie krótkiej prezentacji, która przedstawia najważniejsze informacje z raportów. Prezentacja powinna zawierać m.in. dane o konkurencji, trendach rynkowych, prognozach na przyszłość oraz analizie finansowej.

Ważne, aby uczestnicy nie przedstawiali jedynie danych z raportów lecz przedstawiali własne wnioski w oparciu o otrzymane dane.

 

Każdy zespół powinien mieć na przygotowanie prezentacji około 20-30 minut, po czym powinien ją przedstawić przed całą grupą. Po każdej prezentacji warto zorganizować krótką dyskusję, podczas której uczestnicy będą mogli zadawać pytania oraz wyrażać swoje opinie. W szczególności warto pochylić się nad procesem wnioskowania poszczególnych zespołów – na jakiej podstawie opracowali swoje konkluzje biznesowe (szczególnie te na przyszłość).

 

Ćwiczenie to pozwoli na rozwinięcie umiejętności interpretowania otoczenia rynkowego oraz analizowania zjawisk rynkowych i ich konsekwencji. Dzięki temu uczestnicy szkolenia będą w stanie lepiej planować swoje działania oraz dostosowywać je do wymagań rynku.

Ćwiczenie – analiza otoczenia rynkowego

3 thoughts on “Ćwiczenie – analiza otoczenia rynkowego

 • 20 marca 2023 at 15:10
  Permalink

  takie ćwiczenia na pewno urozmaicają szkolenia

  Reply
 • 28 marca 2023 at 11:16
  Permalink

  Bardzo ciekawe i praktyczne ćwiczenie, które pozwala na rozwijanie umiejętności interpretacji otoczenia rynkowego. Zadanie grupowe i wymiana wniosków na pewno pozwolą na lepsze zrozumienie rynku i skuteczniejsze planowanie działań biznesowych.

  Reply
 • 10 kwietnia 2023 at 19:58
  Permalink

  Bardzo ciekawe ćwiczenie! Pozwala na rozwinięcie ważnych umiejętności interpretacji otoczenia rynkowego oraz analizy zjawisk rynkowych. To fajny sposób na doskonalenie swoich umiejętności oraz nauczanie się na konkretnych przykładach.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo