facebook
Przywództwo – leadership – szkoleniem dla szefa, przełożonego czy menedżera?

Przywództwo – leadership – szkoleniem dla szefa, przełożonego czy menedżera?

 

 Przywództwo-–-leadership-–-szkoleniem-dla-szefa-przełożonego-czy-menedżera-VR-Training-szkolenia-kursy-coaching-warsztaty-szkoleniowe-eventy-targi-zarządzanie

– 12.04.2023 –
Przywództwo to jedna z najważniejszych umiejętności, które powinny być rozwijane przez każdego, kto chce osiągnąć sukces w życiu zawodowym i prywatnym. Jednak, często pojawiają się pytania dotyczące różnic między szefem, przełożonym a przywódcą, jak budować przywództwo i na czym powinno się ono opierać, jakie są wartości utarte opinie na temat przywództwa, czy można budować kompetencje przywódcze nie mając charyzmy. W tym artykule poruszę te pytania i przedstawię, jakie korzyści można osiągnąć dzięki szkoleniu w zakresie przywództwa.

 

Na początek warto wyjaśnić różnicę między szefem, przełożonym a przywódcą. Szef to osoba, która jest na czele zespołu lub organizacji. Przełożony to osoba, która nadzoruje pracę innych i jest odpowiedzialna za wyniki działalności swojego zespołu. Przywódca to osoba, która jest w stanie wpłynąć na innych, by ci wykonali pewne zadania, a także inspiruje i motywuje ich do osiągania celów. Przywództwo jest związane z posiadaniem cech, takich jak umiejętność delegowania, inspirowania, motywowania, kierowania, rozwiązywania problemów oraz budowania relacji z innymi.

 

Budowanie przywództwa to proces ciągłego doskonalenia umiejętności, które pozwalają na efektywne kierowanie innymi. Opiera się ono na kilku filarach, takich jak:

 

 • Charakter – to, jakie wartości kierują przywódcą, jak postępuje w sytuacjach trudnych, jakie ma cele i jak dąży do ich osiągnięcia. Przywódca powinien być przykładem dla innych, a jego zachowanie powinno być zgodne z deklarowanymi wartościami.

 

 • Komunikacja – to umiejętność jasnego przekazywania informacji, słuchania i zrozumienia potrzeb innych. Przywódca powinien być dobrym słuchaczem i umieć przekazywać informacje w sposób, który jest zrozumiały dla wszystkich członków zespołu.

 

 • Umiejętność delegowania – to umiejętność przekazywania zadań i obowiązków innym członkom zespołu, w taki sposób, aby były one wykonane w sposób efektywny i zgodny z oczekiwaniami.

 

 • Motywowanie – to umiejętność wprowadzania innych w pozytywny nastrój i motywowanie do osiągania celów. Przywódca powinien być w stanie zmotywować innych do pracy i wspólnego dążenia do sukcesu.

 

 • Rozwiązywanie problemów – to umiejętność identyfikowania problemów, szukania rozwiązań i podejmowania decyzji. Przywódca powinien umieć radzić sobie w sytuacjach kryzysowych i podejmować szybkie decyzje.

 

 • Budowanie relacji – to umiejętność budowania pozytywnych relacji z innymi członkami zespołu, dzięki którym można osiągnąć lepsze wyniki. Przywódca powinien umieć tworzyć atmosferę zaufania i zrozumienia w zespole.

 

Utarte opinie na temat przywództwa nie zawsze są aktualne i skuteczne. Dlatego ważne jest, aby przede wszystkim znać siebie i swoje wartości, a następnie kształtować swoje umiejętności przywódcze na bazie aktualnych i skutecznych metod.

 

Czy można budować kompetencje przywódcze nie mając charyzmy? Tak, charyzma to jedna z cech przywódcy, ale nie jest ona niezbędna do budowania przywództwa. Istnieją inne cechy i umiejętności, które pozwalają na skuteczne kierowanie innymi, takie jak empatia, umiejętność słuchania, otwartość na nowe pomysły czy umiejętność budowania relacji z innymi.

 

Szkolenie z zakresu przywództwa może pomóc w kształtowaniu umiejętności przywódczych oraz w zweryfikowaniu swojego sposobu myślenia i wzorca zachowań. Dzięki temu można stać się prawdziwym przywódcą, który jest w stanie inspirować, motywować i kierować innymi w sposób skuteczny i efektywny.

 

Podsumowując, przywództwo to umiejętność, która jest niezbędna w życiu zawodowym i prywatnym. Budowanie przywództwa opiera się na kilku filarach, takich jak charakter, komunikacja, umiejętność delegowania, motywowanie, rozwiązywanie problemów oraz budowanie relacji z innymi. Charyzma to jedna z cech przywódcy, ale nie jest ona niezbędna do budowania przywództwa. Szkolenie z zakresu przywództwa może pomóc w kształtowaniu umiejętności przywódczych oraz w zweryfikowaniu swojego sposobu myślenia i wzorca zachowań.

Przywództwo – leadership – szkoleniem dla szefa, przełożonego czy menedżera?
Tagged on:             

One thought on “Przywództwo – leadership – szkoleniem dla szefa, przełożonego czy menedżera?

 • 18 kwietnia 2023 at 15:51
  Permalink

  Bardzo ciekawy temat, z pewnością bardziej zagłębie się w temat

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo