facebook
Opieka Koordynowana – szkolenia dla POZ

Wdrożenie Opieki Koordynowanej w POZ

 

Opieka fragmentaryczna staje się przeszłością – głównie ze względu na niższą efektywność.

Nowoczesne i holistyczne podejście do pacjenta gwarantuje Opieka Koordynowana, która charakteryzuje się przemyślanym procesem, opartym na ciągłości i kompleksowości leczenia – zgodnie z wytyczonym planem oraz przy współpracy  z instytucjami nadzorującymi.
Opieka Koordynowana to przyszłość POZów – szybsza diagnoza pacjentów i wzrost efektywności finansowej placówki.

Jeśli zastanawiasz się nad możliwością wprowadzenia Opieki Koordynowanej w Twojej placówce Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), a nie masz pewności od czego zacząć – nasza firma pomoże Ci wdrożyć koordynatora oraz cały proces krok po kroku.

Opieka Koordynowana – o tym warto wiedzieć

Dlaczego opieka koordynowana

 

Opieka koordynowana poprawia wyniki zdrowotne pacjentów, którzy kierowani do odpowiednich specjalistów, unikają niepotrzebnych wizyt i badań. Ciągłość opieki, monitorowanie stanu zdrowia i wczesne wykrywanie problemów prowadzą do szybszego rozpoznania chorób, lepszego leczenia i minimalizacji powikłań. Edukacja pacjentów umożliwia lepszą kontrolę chorób przewlekłych i poprawę jakości życia. Optymalne wykorzystanie zasobów poprawia wyniki zdrowotne pacjentów i zwiększa satysfakcję zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego – skraca czas oczekiwania i redukuje koszty oraz poprawia wynik ekonomiczny w POZ.

Na czym polega opieka koordynowana

 

Opieka koordynowana to podejście w systemie opieki zdrowotnej, w którym koordynator opieki pełni kluczową rolę w zarządzaniu i w organizacji opieki nad pacjentami. Jest on odpowiedzialny za skoordynowanie różnych aspektów opieki, takich jak wizyty u specjalistów, badania diagnostyczne, hospitalizacje czy działania edukacyjne. Dba o przekazywanie i udostępnianie informacji o pacjencie w sposób spójny i ciągły, minimalizując ryzyko błędów oraz zapewniając kompleksową i ciągłą opiekę zdrowotną poprzez koordynowanie współpracy pielęgniarek, położnych, edukatorów, dietetyków oraz lekarzy specjalistów – również spoza POZ.

Kompetencje koordynatora

 

Koordynator powinien mieć głęboką wiedzę na temat funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, w tym różnych dostawców i usług medycznych, procedur i przepisów dotyczących opieki zdrowotnej w danym kontekście. Oprócz tego ważnymi kompetencjami w codziennej pracy koordynatora są: komunikacja interpersonalna i informowanie; planowanie i efektywna organizacja pracy; umiejętność pracy w zespole i rozwiązywanie konfliktów; umiejętność zarządzania projektem; dobra znajomość programu Excel i pakietu MS Office oraz asertywność i radzenie sobie ze stresem w ramach pracy z pacjentami i gronem współpracowników różnych specjalizacji.

Jak łatwo wdrożyć opiekę koordynowaną

 

Program pomocy krok po kroku przy wdrożeniu koordynowanej opieki medycznej w POZ i szkolenia oferowane przez naszą firmę pomagają placówce w dostosowaniu do zmieniających się wymagań rynkowych. Oferowanie usług opieki skoordynowanej jest konkurencyjnym wyróżnikiem dla placówki i umożliwia lepsze pozycjonowanie na rynku oraz wzrost dochodów. Jeśli masz wątpliwości lub nie wiesz od czego zacząć – nasi specjaliści nie tylko pomogą wyszkolić profesjonalnego koordynatora, ale również podzielą się systemowymi rozwiązaniami i dobrymi praktykami dotyczącymi prawidłowego wprowadzania i funkcjonowania opieki koordynowanej w POZ.

Poprawa efektywności funkcjonowania

 

Szkolenia, które oferujemy, pomagają placówkom POZ w optymalizacji procesów, skróceniu czasu oczekiwania, redukcji błędów i zwiększeniu wydajności. Poprawa efektywności operacyjnej w znaczący sposób przekłada się na oszczędności czasu i zasobów, co jest istotne również z ekonomicznej perspektywy każdego POZ. Dodatkowo podnosi komfort pracy personelu i korzystnie wpływa na jego motywację.

Zwiększenie lojalności pacjentów

 

Przystąpienie do programu opieki koordynowanej i skorzystanie ze szkoleń może wpłynąć na zwiększenie lojalności pacjentów wobec konkretnej placówki. Poprawa jakości opieki, lepsza koordynacja usług, łatwiejszy dostęp do usług medycznych i bardziej spersonalizowana opieka mogą przyczynić się do zadowolenia pacjentów i zachęcenia ich do zapisania się lub powrotu do konkretnej placówki.

Wzrost reputacji placówki

 

Przystąpienie do programu koordynowanej opieki medycznej i skorzystanie z oferowanych szkoleń znacznie przyczynia się do wzrostu reputacji placówki opieki zdrowotnej. Poprawa jakości opieki, zwiększenie satysfakcji pacjentów i pozytywne doświadczenia będą miały wpływ na postrzeganie placówki jako profesjonalnej i zaangażowanej w dobro pacjentów.

Udoskonalenie komunikacji wewnętrznej

 

Szkolenia oferowane przez naszą firmę pomagają placówce w udoskonaleniu komunikacji wewnętrznej między różnymi członkami zespołu. Poprawa komunikacji, skuteczne przekazywanie informacji, współpraca i koordynacja pracy zespołowej wpływa na podniesienie efektywności placówki i jakość opieki świadczonej pacjentom.

Szkolenia dla koordynatorów Opieki Koordynowanej w POZ

Szkolenia, usługi i produkty, które mogą Cię zainteresować

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo