facebook
Efektywność osobista

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA
I ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

logotypy ueTrening efektywności osobistej w środowisku wirtualnej rzeczywistości” jest aplikacją służącą rozwojowi umiejętności efektywnego zarządzania sobą w czasie.

Aplikacja jest innowacyjnym narzędziem podnoszącym umiejętności osób dorosłych - działa na smartfonach współpracujących z goglami VR i wykorzystuje środowisko wirtualnej rzeczywistości.

Użytkownik aplikacji, dzięki specjalnie wykreowanemu środowisku, ma do wykonania zadania, dzięki którym samodzielnie doświadcza wagi i znaczenia właściwego zarządzania swoją efektywnością czyli: priorytetami, pilnością i ważnością zadań, jakie ma do zrealizowania w życiu zawodowym, prywatnym oraz tych będących ich połączeniem (work life balance). Poznaje najważniejsze reguły dotyczące właściwego planowania i najczęściej występujące błędy, które wpływają destrukcyjnie na indywidualną (i grupową) efektywność działań oraz realizację zamierzonych lub wyznaczonych zawodowo celów.

Zaleca się, aby innowacyjną aplikację wykorzystywać podczas warsztatów z różnymi grupami odbiorców - nie ma jednak przeciwwskazań do samodzielnego wykonywania zadań i zapoznawania się z towarzyszącą temu teorią. Po wykonaniu każdego ćwiczenia wygenerowana zostaje informacja zwrotna dla użytkownika.

Z aplikacji mogą skorzystać firmy szkoleniowe, trenerzy oraz instytucje szkolnictwa wyższego do pracy ze studentami różnych kierunków. Szczególne korzyści może przynieść wykorzystanie aplikacji przez doradców zawodowych, psychologów i edukatorów.

Aplikacja została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej z grantu realizowanego w projekcie „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Aplikację można pobrać za darmo klikając tutaj.

Pobierz Podręcznik uczestnika szkolenia Trening efektywności osobistej

Pobierz Podręcznik trenera prowadzącego szkolenie Trening efektywności osobistej

google logo
google logo
youtube logo
linkedin logo