facebook
Trudne sytuacje z Klientem

TRUDNE SYTUACJE Z KLIENTEM

logotypy ue
„Rozwój umiejętności społecznych ze szczególnym uwzględnieniem pracy w sektorze usług w trudnych sytuacjach z klientem - trening umiejętności w wirtualnej rzeczywistości” jest aplikacją służącą rozwojowi umiejętności właściwej obsługi Klienta.

Praca z nią polega na obsłudze wirtualnego klienta tak, aby był on jak najbardziej zadowolony. Użytkownik ma do wyboru różne miejsca, w których będzie go obsługiwał. Zadanie polega na przejściu przez proces obsługi polegający na wysłuchaniu klienta i wyboru swojej reakcji, adekwatnej do tego, czego w danym momencie oczekuje. Na zakończenie otrzymuje się procentową ocenę jakości obsługi.

Aplikacja skierowana jest do wszystkich osób dorosłych pracujących w sektorze usług, zajmujących się obsługą klienta, które chcą rozwijać swoje umiejętności w tym obszarze, poznać inne style i sposoby zachowania się klientów, a także swój poziom umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Jest także doskonałym narzędziem dla osób, które nie dysponują środkami na kształcenie. Aplikacja nie wymaga bowiem żadnych specjalnych nakładów finansowych. Stworzona jest z myślą również o tych, którzy mają utrudniony dostęp do oferty szkoleniowej z powodów organizacyjnych (ich obecny pracodawca nie finansuje takich szkoleń, a w przypadku osób bezrobotnych nie ma interesującej ich oferty) czy logistycznych (trening można prowadzić w dowolnym miejscu i czasie, co jest szczególną korzyścią dla osób mieszkających z dala od dużych aglomeracji miejskich – miejsc, z dostępną ofertą szkoleń).

Aplikacja została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach otrzymanego grantu realizowanego w projekcie „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, którego celem  jest wspieranie innowacyjnych rozwiązań i pomysłów w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

 

Aplikację można pobrać za darmo klikając tutaj.

Pobierz podręcznik Trudne Sytuacje z Klientem cz 1 - dla uczestnika szkolenia

Pobierz podręcznik Trudne Sytuacje z Klientem cz 2 - dla trenera prowadzącego szkolenie

google logo
google logo
youtube logo
linkedin logo