facebook
Szkolenie dla firm produkcyjnych stacjonarne, 2 dni, do 15 osób

11 000,00  + 23% VAT

Opis

 

Forma szkolenia: stacjonarne

Miejsce: uzgodnione z zamawiającym (cena zawiera koszty dojazdu i zakwaterowania trenera, cena nie zawiera ewentualnego kosztu wynajęcia sali oraz cateringu dla uczestników)

Liczba uczestników szkolenia: do 15 osób – liczba uczestników nie wpływa na cenę szkolenia

Czas szkolenia: 2 dni / 12 do 16 godzin – w zależności od ustaleń (czas nie wpływa na cenę)

Termin szkolenia: do ustalenia

Tematyka szkolenia do wyboru z katalogu (kliknij poniżej, aby zobaczyć katalog):

Charakterystyka kadry trenerskiej:

 • DOŚWIADCZENIE I PRAKTYKA – każdy z nas rozpoczynał swoją karierę w firmie produkcyjnej, dzięki czemu świetnie znamy procesy produkcyjne oraz wyzwania z nimi związane.
 • NARZĘDZIA I METODY – dostarczamy wielu praktycznych narzędzi i metod zaczerpniętych z własnej pracy, co pomaga lepiej zrozumieć teorię oraz zastosować ją w praktyce.
 • JĘZYK PRODUKCJI – mówimy językiem produkcji – nie musisz tłumaczyć nam podstawowych pojęć – już od pierwszych chwil jesteśmy z Twojej bajki.

Powyższa oferta zawiera:

 • Prowadzenie zajęć każdorazowo przez doświadczonego, certyfikowanego, trenera – praktyka
 • Diagnozę potrzeb i doprecyzowanie celów szkoleniowych na poziomach:
  • reakcji uczestników
  • zwiększenia kompetencji
  • zmiany zachowań w miejscu pracy
 • Przeprowadzenie odprawy przedszkoleniowej lub przygotowanie do niej przełożonego / przełożonych uczestników
 • Przeprowadzenie zajęć warsztatowych – zgodnie z ofertą dotyczącą konkretnych tematów
 • Przygotowanie do stworzenia i realizacji Indywidualnych Programów Działań Wdrożeniowych przez uczestników
 • Wsparcie (doradztwo, mentoring) dla każdego uczestnika w trakcie realizacji Indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (przez okres 30 dni od zakończenia zajęć)
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Raport poszkoleniowy – podsumowanie przebiegu warsztatów wraz z ocenami uczestników na poziomie reakcji i nabytej wiedzy wraz z rekomendacjami przyszłych działań rozwojowych
 • Materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz elektronicznej (zawierający m.in. materiały wypracowane przez uczestników podczas zajęć)

  Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie – angażujemy się w działania CSR (Corporate Social Responsibility) – realizujemy politykę zrównoważonego rozwoju. Dlatego też za każdego uczestnika naszych szkoleń sadzimy jedno drzewo, co dokumentujemy specjalnym certyfikatem wystawionym imiennie na uczestnika lub na firmę – na łączną liczbę posadzonych drzew.
Szkolenie dla firm produkcyjnych stacjonarne, 2 dni, do 15 osób
google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo