facebook
FAI ON THE ROAD – ALPS TRIP 2022

FAI ON THE ROAD – ALPS TRIP 2022

 

Nasza firma była jednym ze sponsorów wyjazdu „FAI ON THE ROAD – ALPS TRIP 2022”, w którym brała udział grupa podopiecznych programu mieszkań treningowych "MÓJ PIERWSZY DOM" z Nowego oraz osoby z niepełnosprawnościami.
Jest to nasz skromny wkład wspierający działania lokalne dotyczące osób z grup defaworyzowanych w ramach naszego postrzegania społecznej odpowiedzialności biznesu oraz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2015-2030. Jest to również nasze praktyczne poparcie dla Deklaracji Weneckiej, która wprost wskazuje na konieczność wyrównywania szans oraz promocję rozwiązań wspierających i propagujących zrównoważony rozwój w obszarze życia społecznego, kulturalnego i przyrodniczego.

Wyjazd miał charakter:
- kulturalny – poprzez poznanie kultury regionu transgranicznego, tamtejszych społeczności i zwyczajów;
- sportowy – dzięki możliwości skorzystania z aktywnej turystyki sportowej (uczestnicy po raz pierwszy w życiu mogli: wziąć udział w wyprawach trekkingowych z elementami wspinaczki, odbyć lot paralotnią oraz uczyć się pływania na desce SUP);
- integracyjny – poprzez wspólne realizowanie zaplanowanych działań, wzajemne wsparcie, organizację posiłków oraz nawiązywanie nowych międzynarodowych znajomości, samodzielne działanie i podejmowanie decyzji;
- promocyjny – poprzez innowacyjne podejście do wyrównywania szans społecznych dorosłej młodzieży opuszczających pieczę zastępczą oraz osób dorosłych z niepełnosprawnościami.

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo