facebook
AKTYWNOŚĆ – PRACA – RODZINA 2022

AKTYWNOŚĆ – PRACA – RODZINA 2022

 

W lutym rozpoczęliśmy udział w pilotażowym projekcie „AKTYWNOŚĆ – PRACA – RODZINA”, który jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu.
Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa kobiet, które chcą powrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Działania projektowe dotyczą również kobiet, które są w okresie bierności zawodowej z innych powodów związanych z wychowywaniem dzieci. Sens projektu najlepiej chyba oddaje jego nieoficjalna nazwa „mama wraca do pracy” – choć w niektórych przypadkach nie będzie to powrót lecz pierwsza forma zatrudnienia.

Kluczową kompetencją, którą rozwija projekt jest wzmocnienie uczestniczek oraz poprawa ich zdolności do harmonijnego łączenia życia rodzinnego z aktywnościami zawodowymi. Dodatkowym atutem jest zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych, które mogą przydać się w dalszym rozwoju kariery zawodowej.

Początek projektu – najpierw spotkania informacyjno-organizacyjno-zapoznawcze, następnie szkolenie, które udoskonali komunikację, metodykę oraz spójność działań wszystkich zaangażowanych w projekt osób.

Kolejne kroki to już samo życie: łączenie nowych obowiązków zawodowych z rodzinnymi, efektywne zarządzanie czasem, work-life balance oraz umiejętne czerpanie wymiernych korzyści (materialnych, społecznych i emocjonalnych) związanych z zatrudnieniem. Na zdjęciach: uczestniczki, ich rodziny oraz mentorki biorące udział w projekcie.

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo