facebook
WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS 2022

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS 2022

 

W czerwcu przeprowadziliśmy szkolenie dla kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Na zamówienie uczelni przygotowaliśmy autorski warsztat szkoleniowy z przywództwa, który wykorzystuje grę szkoleniową w środowisku wirtualnej rzeczywistości „Tajemnica Zaginionego Menedżera”.
Korzystając z naszego doświadczenia trenerskiego przygotowaliśmy 9 autonomicznych ćwiczeń wykorzystujących VR, które w ramach zajęć można wykonywać w zaproponowanej przez nas lub też w dowolnej kolejności – zależnie od potrzeb grupy i osoby prowadzącej zajęcia dydaktyczne.

Opracowana przez nas gra szkoleniowa zawiera autonomiczne moduły, które poruszają następujące tematy:

• PRZYWÓDZTWO – PRAWIDŁOWE OKREŚLANIE CELÓW
• PLANOWANIE W KSZTAŁTOWANIU PRZYWÓDZTWA W BIZNESIE
• TECHNIKI MOTYWACYJNE W KSZTAŁTOWANIU PRZYWÓDZTWA WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE ORAZ W BIZNESIE
• UDZIELANIE NEGATYWNEJ INFORMACJI ZWROTNEJ PRZEZ PRZYWÓDCĘ
• UDZIELANIE POZYTYWNEJ INFORMACJI ZWROTNEJ PRZEZ PRZYWÓDCĘ
• PRZYWÓDZTWO A RADZENIE SOBIE Z OPOREM LUDZI
• EXPOSÉ – CZYLI KOMUNIKOWANIE ZASAD I OCZEKIWAŃ PRZEZ PRZYWÓDCĘ
• STYLE ZARZĄDZANIA W BUDOWANIU PRZYWÓDCY I PRZYWÓDZTWA W BIZNESIE
• TAJEMNICA ZAGINIONEGO MENEDŻERA – FINAŁOWA GRA SZKOLENIOWA

Uniwersalność naszej gry edukacyjnej polega również na tym, że poszczególne moduły mogą być swobodnie używane w ramach zajęć o pokrewnej tematyce takiej jak przykładowo:
• Komunikacja interpersonalna
• Feedback
• Zarządzanie
• Motywowanie.

Oprócz gogli VR z opracowanymi przez nas aplikacjami szkoleniowymi pracownicy dydaktyczni otrzymali podręczniki trenera, w których szczegółowo opisane są zagadnienia techniczne z wiązane z obsługą VR, instrukcje przebiegu poszczególnych ćwiczeń, materiały merytoryczne oraz dodatkowe wskazówki i rekomendacje, które jeszcze bardziej podnoszą atrakcyjność i efektywność prowadzonych zajęć.

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo