facebook
VCC

Vocational Competence Certificate (VCC)

 

Nasza firma przeszła pozytywnie proces akredytacji i uzyskała status Akademii Edukacyjnej VCC oraz Partnera Egzaminacyjnego VCC.

VCC logo AKADEMIA EDUKACYJNA 269x300VCC FUNDACJA logo PARTNER EGZAMINACYJNY 300x241

 

Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych, który powstał z myślą o integracji procesów nabywania wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawo-dowych z wymaganiami przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku pracy. System VCC jest zgod-ny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) oraz uwzględnia specyfikę rynku VET tj. pozaformalnej edukacji zawodowej w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym przede wszystkim w Polsce będącej największym państwem regionu.

W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu - New Competences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy - Select Competences.

Innowacyjność VCC przejawia się w uwzględnieniu w procesie certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego, kompetencji informatycznych, personalnych i społecznych.

Proces szkoleniowy prowadzony jest przez akredytowane Akademie Edukacyjne, zaś walidacja kompetencji zawodowych prowadzona jest poprzez system egzaminów zewnętrznych za pośrednictwem Partnerów Egzaminacyjnych.

Szkolenia w ramach certyfikacji VCC prowadzone są na autoryzowanych materiałach edukacyjnych przez certyfikowanych trenerów VCC.

VCC 1 300x144

VCC 2 300x213

VCC 3a 269x300Założeniem systemu certyfikacji VCC jest dostarczenie pracodawcom wiarygodnej i kompleksowej informacji o kwalifikacjach pracowników/kandydatów do pracy. Jest to możliwe dzięki zachowaniu rzetelności i obiektywności procesów egzaminacyjnych, prowadzonych przez niezależne podmioty (Partnerów Egzaminacyjnych). Potwierdzeniem pozytywnego przejścia procesu egzaminacyjnego jest certyfikat wraz z suplementem, w którym zapisano, jakie efekty uczenia się osiągnął egzaminowany wraz z procentowym wskazaniem wyników w poszczególnych obszarach.

Właścicielem i operatorem systemu kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych VCC jest Fundacja VCC.

Fundacja VCC jako pierwsza instytucja w Polsce włączyła do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową „Montowanie stolarki budowlanej” oraz uzyskała uprawnienia do certyfikowania tej kwalifikacji (decy-zja administracyjna Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.10.2017). W chwili obecnej posiada upraw-nienia do certyfikowania 13 kwalifikacji rynkowych:
• Asystowanie w przygotowaniu potraw
• Certyfikat umiejętności podstawowych – poziom podstawowy
• Montowanie Stolarki budowlanej
• Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego
• Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)Certyfikat T Roman Iwasieczko Techniki sprzedazy 300x212
• Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3d
• Projektowanie grafiki komputerowej
• Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych
• Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych
• Prowadzenie obsługi biura
• Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia
• Serwis napojów mieszanych i alkoholi
• Tworzenie witryn internetowych

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo