facebook
Mentoring

Technika odzwierciedlenia w coachingu

Technika odzwierciedlenia w coachingu

Technika odzwierciedlenia w coachingu   – 08.06.2018 – Technika odzwierciedlenia to jedna z podstawowych metod stosowanych w coachingu. Jest ona bardzo skutecznym narzędziem, które pozwala na uświadomienie sobie własnych myśli, emocji i potrzeb oraz na efektywne komunikowanie się z innymi.   Czym jest technika odzwierciedlenia?   Technika odzwierciedlenia polega

Coaching a sprzedaż

Coaching a sprzedaż

Coaching a sprzedaż   – 08.02.2017 – Istotnym elementem zarządzania sprzedażą we wszystkich jej aspektach jest coaching. Coaching taki opiera się głównie na dyskusjach z podwładnymi, na odpowiednim prowadzeniu ich oraz na pomaganiu współpracownikom w rozwiązywaniu problemów lub w usprawnianiu (ułatwianiu, zwiększeniu efektywności) wykonywania określonych zadań. Rozmowy takie w zależności

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo