facebook
Szkolenia rachunkowo-księgowe

Zmiany w podatkach dochodowych 2021 rok

 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8 godzin) - stacjonarnie lub online

Zmiany w podatkach dochodowych

 

ZAKRES PROGRAMU MERYTORYCZNEGO

1. Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych 2021

- Poszerzenie katalogu wolnych zawodów

- Zwiększenie limitu zwolnienia

- Zmiany stawek podatku

- Najem w ramach działalności gospodarczej

- Zmniejszenie katalogu wyłączeń

czytaj więcej

Zmiany w podatku VAT 2021 rok

 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8 godzin) - stacjonarnie lub online

Zmiany w podatku VAT

 

ZAKRES PROGRAMU MERYTORYCZNEGO

- Uwagi wstępne

- Nowe regulacje dotyczące korekty podatku należnego

- Nowe regulacje dotyczące korekty podatku naliczonego

- Wydłużenie terminu na wywóz towarów przy zaliczce eksportowej

- Wydłużenie terminu na rozliczenie podatku naliczonego

- Informacje o pozostałych zmianach

Podatek VAT i fakturowanie

 

Czas trwania szkolenia: 3 dni (24 godziny) - stacjonarnie lub online

Podatek VAT i fakturowanie

 

ZAKRES PROGRAMU MERYTORYCZNEGO

1. Definicja podatku

2. Doradztwo podatkowe – wstęp

- historia

- czynności doradztwa podatkowego

- atrybuty doradcy podatkowego

- perspektywy dla zawodu

3. Podatek VAT
czytaj więcej

Podstawy rachunkowości dla początkujących

 

Czas trwania szkolenia: 3 dni (24 godziny) - stacjonarnie lub online

Podstawy-rachunkowości-dla-poczatkujących

 

ZAKRES PROGRAMU MERYTORYCZNEGO

1. Definicja rachunkowości

2. Cel rachunkowości

3. Klasyfikacja rachunkowości

4. Księgowość a rachunkowość

5. Podstawy prawne rachunkowości w Polsce

6. Ustawa o rachunkowości
czytaj więcej

Pakiet SLIM VAT dla osób księgujących i wystawiających faktury

 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8 godzin) - stacjonarnie lub online

Slim VAT dla księgujących i wystawiających faktury

 

ZAKRES PROGRAMU MERYTORYCZNEGO

1. Obowiązek i uprawnienie podmiotów do wystawiania faktur

2. Elementy, obowiązkowe na fakturze

3. Elementy dodatkowe na fakturze w przypadku szczególnych procedur VAT

4. Faktura proforma

5. Faktura zaliczkowa, a faktura końcowa

6. Faktury wewnętrzne i samofakturowanie
czytaj więcej

Zmiany VAT – lipiec 2021: JPK VAT, korekty SLIM VAT, kasy fiskalne on-line

 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8 godzin) - stacjonarnie lub online

Zmiany VAT - JPK, Slim VAT, kasy online

 

ZAKRES PROGRAMU MERYTORYCZNEGO

1. Zmiany obejmujące kody GTU

2. Oznaczenia MPP

3. Oznaczenia TP

4. Ujmowanie faktur uproszczonych

5. Obowiązek stosowania kas online od 01.07.2021

6. Zasady rozliczania faktur korygujących od 2021 roku

czytaj więcej

INFORMACJE DODATKOWE

Certyfikat AE 2020 VR TRAINING 300x212Jesteśmy certyfikowaną Akademią Edukacyjną VCC (Vocational Competence Certificate) oraz posiadamy akredytację w Bazie Usług Rozwojowych.

Trenerzy VR Training to zespół profesjonalnych coachów, praktyków i HR Biznes Partnerów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Tworzą go specjaliści znający praktykę biznesu, których cechuje wysoki poziom wiedzy, kreatywność oraz dążenie do jak najwyższej efektywności realizowanych projektów szkoleniowych. Swoje kompetencje podnosili nie tylko w firmach szkoleniowych, ale przede wszystkim w praktyce biznesu: od małych, rodzinnych firm po wielkie, międzynarodowe korporacje. Wysokie kompetencje naszej kadry wykorzystywane są również przez uczelnie wyższe, na których nasi trenerzy prowadzą zajęcia dydaktyczne, kursy lub specjalistyczne szkolenia. czytaj więcej

CERTYFIKATPieczątka Certyfikat NTR niebieski transparentna

Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie lub warsztat otrzymuje imienny dyplom wystawiony przez VR Training.
Dyplom jest w formie indywidualnego certyfikatu o niepowtarzalnym numerze jednostkowym, który dodatkowo sygnowany jest pieczęcią nowoczesnych technologii rozwoju.

Jest to zapewnienie, że nasi doświadczeni trenerzy wykorzystują w trakcie prowadzenia zajęć nowoczesne, a często również innowacyjne narzędzia i metody zapewniające efektywny rozwój uczestnikom szkoleń, warsztatów, coachingów i kursów zawodowych.

METODYKACykl Kolba 1 300x190

Większość czasu  szkoleń, kursów i warsztatów to praca uczestników - praktyczny trening umiejętności i wykorzystania przekazanych narzędzi oraz wiedzy.
Warsztaty oparte są na procesie grupowym, a samoistnie pojawiający się proces uczenia się uczestników (rozwój umiejętności i kształtowanie pożądanych postaw) jest kreowany z wykorzystaniem cyklu uczenia się dorosłych przez doświadczenie - znanym jako cykl Kolba.
Dodatkowo uczestnicy otrzymują zindywidualizowany feedback trenerski.

Jesteśmy poważną i odpowiedzialną firmą – dlatego nasze szkolenia, warsztaty oraz kursy objęte są ochronną polisą ubezpieczeniową.

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo