facebook
Szkolenia rachunkowo-księgowe

Zmiany w podatkach dochodowych 2021 rok

 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8 godzin) - stacjonarnie lub online

 

ZAKRES PROGRAMU MERYTORYCZNEGO

- Poszerzenia grupy podatników CIT

- Spółka komandytowa jako podatnik CIT 

- Pozycja podatkowa komandytariusza spółki komandytowej

- Spółka jawna jako podatnik CIT

- Rodzaje spółek jawnych objętych statusem podatnika CIT i sposoby uniknięcia takiego statusu

- Większe możliwości stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

- Tzw. „estoński CIT" – najważniejsze informacje

Zmiany w podatku VAT 2021 rok

 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8 godzin) - stacjonarnie lub online

 

ZAKRES PROGRAMU MERYTORYCZNEGO

- Uwagi wstępne

- Nowe regulacje dotyczące korekty podatku należnego

- Nowe regulacje dotyczące korekty podatku naliczonego

- Wydłużenie terminu na wywóz towarów przy zaliczce eksportowej

- Wydłużenie terminu na rozliczenie podatku naliczonego

- Informacje o pozostałych zmianach

Podatek VAT i fakturowanie

 

Czas trwania szkolenia: 3 dni (24 godziny) - stacjonarnie lub online

 

ZAKRES PROGRAMU MERYTORYCZNEGO

1. Doradztwo podatkowe – wstęp

- historia

- czynności doradztwa podatkowego

- atrybuty doradcy podatkowego

- perspektywy dla zawodu

2. Podatek VAT
czytaj więcej

Podstawy rachunkowości dla początkujących

 

Czas trwania szkolenia: 3 dni (24 godziny) - stacjonarnie lub online

 

ZAKRES PROGRAMU MERYTORYCZNEGO

1. Definicja rachunkowości

2. Cel rachunkowości

3. Klasyfikacja rachunkowości

4. Księgowość a rachunkowość

5. Podstawy prawne rachunkowości w Polsce

6. Ustawa o rachunkowości
czytaj więcej

INFORMACJE DODATKOWE

Jesteśmy certyfikowaną Akademią Edukacyjną VCC (Vocational Competence Certificate) oraz posiadamy akredytację w Bazie Usług Rozwojowych.

Trenerzy VR Training to zespół profesjonalnych coachów, praktyków i HR Biznes Partnerów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Tworzą go specjaliści znający praktykę biznesu, których cechuje wysoki poziom wiedzy, kreatywność oraz dążenie do jak najwyższej efektywności realizowanych projektów szkoleniowych. Swoje kompetencje podnosili nie tylko w firmach szkoleniowych, ale przede wszystkim w praktyce biznesu: od małych, rodzinnych firm po wielkie, międzynarodowe korporacje. Wysokie kompetencje naszej kadry wykorzystywane są również przez uczelnie wyższe, na których nasi trenerzy prowadzą zajęcia dydaktyczne, kursy lub specjalistyczne szkolenia. czytaj więcej

CERTYFIKAT

Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie lub warsztat otrzymuje imienny dyplom wystawiony przez VR Training.
Dyplom jest w formie indywidualnego certyfikatu o niepowtarzalnym numerze jednostkowym, który dodatkowo sygnowany jest pieczęcią nowoczesnych technologii rozwoju.

Jest to zapewnienie, że nasi doświadczeni trenerzy wykorzystują w trakcie prowadzenia zajęć nowoczesne, a często również innowacyjne narzędzia i metody zapewniające efektywny rozwój uczestnikom szkoleń, warsztatów, coachingów i kursów zawodowych.

METODYKA

Większość czasu  szkoleń, kursów i warsztatów to praca uczestników - praktyczny trening umiejętności i wykorzystania przekazanych narzędzi oraz wiedzy.
Warsztaty oparte są na procesie grupowym, a samoistnie pojawiający się proces uczenia się uczestników (rozwój umiejętności i kształtowanie pożądanych postaw) jest kreowany z wykorzystaniem cyklu uczenia się dorosłych przez doświadczenie - znanym jako cykl Kolba.
Dodatkowo uczestnicy otrzymują zindywidualizowany feedback trenerski.

Jesteśmy poważną i odpowiedzialną firmą – dlatego nasze szkolenia, warsztaty oraz kursy objęte są ochronną polisą ubezpieczeniową.

google logo
google logo
youtube logo
linkedin logo