facebook
Szkolenia kompetencyjne

Asertywność i radzenie sobie ze stresem

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin) – stacjonarnie lub online

SK2 300x214

 

Chcesz lepiej budować relacje z szefem, zespołem i współpracownikami?
Odczuwasz, że natłok spraw zaczyna Ci przeszkadzać?
W powietrzu wisi wypalenie zawodowe, brak motywacji lub ciągłe napięcie, a może konflikt?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Zdobędziesz umiejętność dystansowania się do zdarzeń wysoko emocjonalnych, rozróżniania i kontrolowania własnych emocji.
Przećwiczysz umiejętności asertywnej komunikacji oraz szybkie sposoby panowania nad stresem.
Nauczysz się technik korzystnego reagowania na osoby i sytuacje do tej pory stresogenne.

Efektywność osobista i zarządzanie sobą w czasie

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin) – stacjonarnie lub online

SK15 300x214

 

Twoi pracownicy nie dotrzymują terminów?
Coraz częściej mówią, że nie mają czasu?
Ilość i złożoność zadań wzrasta niewspółmiernie do dostępności czasu jaki posiadamy, dlatego umiejętność wyznaczania priorytetów i znajomość zasad efektywności osobistej jest niezbędna w każdej branży.

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Twój zespół z pewnością zwiększy skuteczność i efektywność w realizowaniu celów.
Wzrosną ich kompetencje tworzenia planów i prawidłowego określania priorytetów.
Będą aktywnie wpływać na proces realizacji celów i reagować na symptomy opóźnień realizacji zadań.

Wystąpienia publiczne w praktyce

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin) – stacjonarnie lub online

SK7 300x214

 

Chcesz podnieść poziom wystąpień publicznych i prezentacji?
Zastanawiasz się jak zmotywować pracowników, których paraliżuje stres przed wystąpieniem?
Dostrzegasz, że wystąpienia Twoich pracowników to głównie czytanie slajdów z ekranu?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Zdynamizujesz i podniesiesz atrakcyjność wystąpień.
Wyeliminujesz błędy i wpadki prezentacyjne, które mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek Twój i firmy.
Nauczysz się występować przed grupą i radzić sobie w sytuacjach trudnych.
Będziesz wiedzieć jak przygotować wystąpienie i w prosty sposób zaciekawić słuchaczy.

Komunikacja międzypokoleniowa

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin) – stacjonarnie lub online

SK20 300x214

 

Nie możesz znaleźć wspólnego języka z pracownikami – bo są chyba z innej epoki?
Chcesz wyeliminować konflikty, które biorą się znikąd?
Za "Twoich czasów" tak nie było?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Poznasz preferencje komunikacyjne pokolenia Baby Boomers, pokolenia X, Y i Z.
Zrozumiesz jakie są ich charakterystyczne zachowania, jakie podejście do zmiany i do rozwiązywania problemów.
Nauczysz się stosować adekwatny do pokolenia styl przywództwa i udzielać zróżnicowaną informację zwrotną.

Warsztat sprzedaży relacyjnej

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin) – stacjonarnie lub online

SK5 300x214

 

Chcesz, aby Twój zespół był zaangażowany w sprzedaż?
Chcesz, żeby Twoi Klienci wracali?
Naucz swój zespół budować pozycję rynkową!
Kluczem do sukcesu w sprzedaży jest już nie tylko wiedza o technikach i metodach sprzedaży, ale przede wszystkim inteligencja emocjonalna i znajomość psychologicznych podstaw procesu sprzedaży.

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Twoi pracownicy będą elastyczni w procesie budowania relacji z Klientem.
Będą umieli wczuć się w potrzeby Klienta.
Uzyskają pełną świadomość na każdym etapie procesu sprzedaży.
Słupki poszybują w górę!

Obsługa Klienta na miarę naszych czasów

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin) – stacjonarnie lub online

SK16 300x214

 

Kto buduje wizerunek Twojej firmy? To front office, czyli Twoi handlowcy-sprzedawcy.
Dlaczego warto doskonalić swoich pracowników w obsłudze Klienta?
Bo poprzeczka postawiona jest wysoko - teraz nie wystarczy już tylko znajomość technik sprzedaży.
Klient potrzebuje doradcy, który dotrze do jego potrzeb, zaproponuje rozwiązania i będzie towarzyszyć w procesie podejmowania decyzji.

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Wzrośnie wydajność Twoich pracowników.
Zmniejszy się ilość negatywnych sygnałów od Klientów.
Wzmocnisz wizerunek firmy poprzez nową jakość obsługi, a Klienci będą do Was wracać.

Wywieranie wpływu w sytuacjach biznesowych i w sprzedaży

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin) – stacjonarnie lub online

SK6 300x214

 

Chcesz świadomie sterować kierunkiem rozmowy i uwagą rozmówcy?
Zastanawiasz się jak najlepiej dobrać słowa, aby sprawnie osiągnąć zamierzone cele?
Chcesz uniknąć rozmów, które nie idą po Twojej myśli?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Nauczysz się jak wywierać skuteczny wpływ na odbiorców poprzez świadome wykorzystanie odpowiednich konstrukcji językowych.
Będziesz potrafić dobrać odpowiedni sposób argumentacji dostosowany do percepcji rozmówcy.
Zrozumiesz dlaczego podobne argumenty na jednych działają a na drugich nie.

Perswazja neurolingwistyczna

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin) – stacjonarnie lub online

SK3 300x214

 

Zarządzasz zespołem i nie wszyscy realizują zadania tak jak tego oczekujesz?
Zajmujesz się marketingiem lub reklamą i chcesz wzmocnić swój przekaz?
A może chcesz skuteczniej wywierać wpływ pracując z Klientem wewnętrznym lub zewnętrznym?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Zdobędziesz umiejętności „miękkiego” motywowania innych do realizacji zamierzonych celów.
Nauczysz się dobierać skuteczne sposoby argumentacji i perswazji w praktyce.
Będziesz efektywniej prowadzić rozmowy biznesowe oraz świadomie dostosowywać komunikaty do metaprogramów i wzorców myślowych Twoich rozmówców.

Menedżer liderem

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin) – stacjonarnie lub online

SK19 300x214

 

Czy każdy menedżer jest liderem?
Chcesz zapanować nad zespołem, ale większość narzędzi, które masz do dyspozycji to głównie „kij i marchewka”?
A może wolisz sprawić by ludzie podążali za Tobą?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Zaczniesz świadomie budować autorytet, pozycję w zespole i podniesiesz jego efektywność.
Wyeliminujesz zachowania i nawyki podważające autorytet.
Dowiesz się jak przewodzić zespołowi, gdy pracujecie z dala od siebie.
Będziesz elastycznie dostosowywać styl kierowania do predyspozycji osób.
Staniesz się liderem, za którym podąża zmotywowany zespół.
Wyeliminujesz lub ograniczysz „współpracę pozorowaną” oraz realizację zadań po „linii najmniejszego oporu”.
Zbudujesz zaangażowanie w zespole i między działami.

Lider i pracownik w obliczu zmian

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin) – stacjonarnie lub online

SK12 300x214

 

Zapowiadają się zmiany w firmie?
Zastanawiasz się jak je zakomunikować i jak przeprowadzić?
Nie chcesz stracić autorytetu jako lider? A może jako pracownik martwisz się o przyszłość?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Zrozumiesz jakie mechanizmy rządzą reakcjami ludzi na zmiany.
Znajdziesz sposoby na radzenie sobie z oporem – własnym i innych.
Nauczysz się pracować z przekonaniami ograniczającymi i negatywnymi projekcjami.
Dowiesz się jak skutecznie wprowadzić zmiany i reagować na nie, zachowując poczucie bezpieczeństwa, motywację i przeciwdziałając konfliktom.

Menedżerski rozwój pracowników

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin) – stacjonarnie lub online

SK4a 300x214

 

Zastanawiasz się jak realnie i systematycznie zwiększać umiejętności pracowników?
Chcesz rozwinąć menedżerów, aby prowadzili skuteczne treningi kompetencyjne z pracownikami?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Nauczysz kadrę zarządzającą przeprowadzania efektywnych treningów w miejscu pracy.
Zbudujesz kulturę organizacyjną opartą na dzieleniu się wiedzą i wdrażaniu dobrych praktyk.
Podniesiesz zaangażowanie, motywację pracownika i chęć do dalszego rozwoju – jednocześnie unikając jego demotywacji.

Zarządzaj z profilaktyką antymobbingową

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin) – stacjonarnie lub online

SK8 300x214

 

Nie masz pewności, czy niektóre elementy Twojego stylu zarządzania nie będą interpretowane jako mobbing?
Chcesz wyeliminować potencjalne skargi pracowników związane z zachowaniami, które mogą odbierać jako mobbing?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Wdrożysz działania profilaktyczne zapobiegające potencjalnym sytuacjom mogącym mieć charakter mobbingu.
Nauczysz się jak, w razie potrzeby, udzielać negatywnej informacji zwrotnej – tak, aby nie było to odbierane w kategoriach mobbingu.
Dowiesz się jakie działania wykonywane „w dobrej intencji” mogą być sklasyfikowane jako mobbing.

Motywacja pozafinansowa

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin) – stacjonarnie lub online

SK11 300x214

 

Chcesz trwale zmotywować pracowników?
Dostrzegasz, że podwyżka działa raczej krótkoterminowo?
Inwestujesz w programy motywacyjne, a rotacja wciąż za wysoka?
Ludzie wolą narzekać, niż realizować cele biznesowe?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Dowiesz się co rzeczywiście motywuje większość zespołu.
Będziesz dobierać sposoby motywacji w zależności od typów osobowości.
Zrozumiesz, że najskuteczniejsze techniki motywacji nie wymagają wielkich inwestycji finansowych.
Trwale ograniczysz rotację i zwiększysz zaangażowanie pracowników.

Diagnoza kompetencji pracownika

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin) – stacjonarnie lub online

SK9 300x214

 

Chcesz zbadać rzeczywiste kompetencje i potencjał swoich pracowników oraz zespołu?
Chcesz ich rozwijać, ale zastanawiasz się jak określić punkt wyjścia i punkt docelowy?
A może chcesz obiektywnie zbadać przyrost wiedzy i umiejętności przydatny w rekrutacjach wewnętrznych lub ocenach rocznych?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Będzie konstruować karty diagnozy kompetencji i wyznaczać mierzalne kryteria oceny.
Pozna zasady obiektywnej obserwacji oraz udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.
Dowie się jak unikać konfliktów w przypadku różnicy zdań z pracownikiem i jak wyznaczyć obszary do rozwoju.

Coachingowa rozmowa okresowa

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin) – stacjonarnie lub online

SK14 300x214

 

Zauważasz stres u siebie lub u rozmówcy?
Dostrzegasz przypadki, że zamiast konstruktywnego rozwoju całość sprowadza się do oceny, która może demotywować?
Masz wrażenie, że pracownik ciągle potakuje, aby mieć to już za sobą?
Ile razy rozmawialiście o tym samym, a praktycznie nic się nie zmienia?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Zbudujesz bezpieczną i konstruktywną atmosferę dla obu stron.
Zaczniesz wykorzystywać narzędzia coachingowe do trwałej korekty zachowań i postawy.
Poznasz najczęstsze błędy, prawidłowo wyznaczysz indywidualne cele i wyeliminujesz sytuacje konfliktogenne.

Training on the Job

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin) – stacjonarnie lub online

SK24 300x214

 

Chcesz podnieść poziom kompetencji pracowników i systematycznie ich rozwijać?
Zauważasz przypadki, że ludzie wracają ze szkolenia i wszystko jest "po staremu"?
A może planujesz wprowadzić kulturę dzielenia się wiedzą lub wyeliminować powtarzające się błędy?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Pozna zasady prowadzenia efektywnego treningu w miejscu pracy.
Nauczy się udzielać konstruktywnej i motywującej informacji zwrotnej.
Rozwinie umiejętności przekazywania wiedzy, konsekwentnego rozwoju pracowników oraz zmiany postaw z użyciem narzędzi coachingowych – tak, aby uniknąć demotywowania i konfliktów.

Coaching w pracy menedżera

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin) – stacjonarnie lub online

SK21 300x214

 

Zastanawiasz się co zrobić, żeby niektórym bardziej chciało się chcieć?
Masz wrażenie, że pracownik nie jest zmotywowany i sam nie wie czego chce?
A może sam jesteś w kropce i wahasz się jaką decyzję podjąć?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Nauczysz się podnosić poziom motywacji i zmieniać postawę pracowników poprzez wykorzystanie technik coachingowych.
Poprawisz efektywności własnej pracy i w ramach poszczególnych zespołów oraz będziesz bardziej świadomie zarządzać potencjałami.
Zdobędziesz umiejętności rozwiązywania problemów wykorzystując techniki nastawione na realizację celu.

Coaching zespołowy

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin) – stacjonarnie lub online

SK23 300x214

 

Szukasz pomysłu jak zmienić postawę zespołu lub wypracować z nim konstruktywne rozwiązanie?
Chcesz wprowadzić zespół na wyższy poziom, lecz nie masz czasu na pracę indywidualną?
A może chcesz zorganizować efektywny workshop?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Nauczy się jak profesjonalnie prowadzić coaching grupowy, aby uzyskać pożądaną postawę zespołu.
Dowie się jak motywować zespół, przeramować przekonania ograniczające oraz efektywnie angażować "hamulcowych".
Otrzyma narzędzia i techniki, ułatwiające przeprowadzenie konstruktywnego warsztatu oraz spotkań nastawionych na realizację zamierzonego celu.

Warsztat efektywny zespół

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin) – stacjonarnie lub online

SK18 300x214

 

W zespole spadła motywacja? Wyniki takie sobie? Działy i pracownicy niby współpracują?
Twój zespół potrzebuje sukcesu, a Ty zaangażowanego zespołu?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Ograniczysz bariery i konflikty we współpracy całego zespołu.
Zespół wypracuje zasady realnej współpracy i efektywnej komunikacji.
Ograniczysz koszty i potencjalne straty wynikające z nieefektywnej współpracy i braku przepływu informacji.
Wyeliminujesz lub ograniczysz „współpracę pozorowaną” oraz realizację zadań po „linii najmniejszego oporu”.
Zbudujesz zaangażowanie w zespole i między działami.

Warsztat kreatywności biznesowej

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin) – stacjonarnie lub online

SK17 300x214

 

Szukasz pomysłów jak podejść do ważnego zagadnienia lub problemu?
Potrzebujesz sprawdzonych narzędzi do kreowania rozwiązań biznesowych?
A może chcesz rozwinąć poziom twórczości zespołu lub swój własny?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Rozpoznasz nawyki schematycznego myślenia i pobudzisz innowacyjne podejście do problemów.
Zaczniesz w pełni wykorzystywać osobisty potencjał eliminując projekcje i przekonania ograniczające.
Będziesz stosować narzędzia i metody kreatywnego myślenia w pracy zawodowej, prywatnie i w sytuacjach kryzysowych.
Wypracujesz rozwiązania, nim inni o nich pomyślą.

Trzy najważniejsze pytania w rekrutacji

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin) – stacjonarnie lub online

SK10 300x214

 

Chcesz zwiększyć efektywność rozmów rekrutacyjnych?
Masz wrażenie, że na przewidywalne pytania otrzymujesz przewidywalne odpowiedzi?
Zaczynasz dostrzegać, że pytania typu „2 porażki, 2 sukcesy” dają co najwyżej średni efekt?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Zredukujesz błędy rekrutacyjne.
Wyeliminujesz rozmowy będące stratą czasu i decyzje oparte głównie na odczuciu zamiast na analizie.
Poznasz 3 najważniejsze rodzaje pytań, które będziesz płynnie dostosowywać do sytuacji.
Rozpoznasz prawdziwe motywacje i kompetencje, a nie te deklarowane.
Zdiagnozujesz kłamstwa i koloryzowanie prawdy.

Outplacement w działaniu

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin) – stacjonarnie lub online

SK22 300x214

 

Zapowiada się ograniczanie zatrudnienia w firmie?
Chcesz przeprowadzić restrukturyzację i jednocześnie zadbać o odchodzących pracowników?
A może chcesz zadbać o wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Dowiesz się jak zorganizować profesjonalny program outplacementowy i jakich unikać błędów.
Będziesz wiedzieć jak przeprowadzić outplacement indywidualny i grupowy oraz executive outplacement lub redeployment.
Nauczysz się komunikować trudne zmiany z jednoczesnym zapewnieniem praktycznego wsparcia dla pracowników oraz z budowaniem dobrego wizerunku firmy.

Warsztat przeramowań neurolingwistycznych

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin) – stacjonarnie lub online

SK25 300x214

 

Nadmiernie stresujesz się przed wystąpieniami publicznymi?
Masz problem, z którym nie wiesz jak sobie poradzić lub masz tendencję do nadmiernego martwienia się?
Chcesz spokojniej reagować na trudną relację?
A może chcesz pomóc innym wyeliminować przekonania ograniczające?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
W ramach warsztatu nauczysz się zmieniać swoje dotychczasowe postrzeganie sytuacji, zmodyfikujesz związane z tym odczucia oraz polepszysz swoje reakcje.
Osiągniesz większy spokój, opanowanie i kontrolę sytuacji.
Nauczysz się kotwiczyć pożądane stany emocjonalne oraz poznasz proste w stosowaniu narzędzia, które można wykorzystać w pracy ze sobą i z innymi.

Train the Trainers

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin) – stacjonarnie lub online

SK13 300x214

 

Chcesz poznać techniki profesjonalnego prowadzenia szkoleń i warsztatów?
Jesteś trenerem wewnętrznym lub działasz na rynku szkoleń?
A może sporadycznie prowadzisz zajęcia rozwojowe, ale myślisz o podniesieniu kwalifikacji?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Poznasz etapy projektowania i realizacji procesu szkoleniowego.
Będziesz płynnie dobierać sposoby pracy z grupą oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i ze stresem.
Zrozumiesz mechanizmy tworzenia ćwiczeń, symulacji i gier szkoleniowych.
Dowiesz się jak dynamizować zajęcia, angażować uczestników i podnosić efektywność szkoleń.

INFORMACJE DODATKOWE

Certyfikat AE 2020 VR TRAINING 300x212Jesteśmy certyfikowaną Akademią Edukacyjną VCC (Vocational Competence Certificate) oraz posiadamy akredytację w Bazie Usług Rozwojowych.

Trenerzy VR Training to zespół profesjonalnych coachów, praktyków i HR Biznes Partnerów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Tworzą go specjaliści znający praktykę biznesu, których cechuje wysoki poziom wiedzy, kreatywność oraz dążenie do jak najwyższej efektywności realizowanych projektów szkoleniowych. Swoje kompetencje podnosili nie tylko w firmach szkoleniowych, ale przede wszystkim w praktyce biznesu: od małych, rodzinnych firm po wielkie, międzynarodowe korporacje. Wysokie kompetencje naszej kadry wykorzystywane są również przez uczelnie wyższe, na których nasi trenerzy prowadzą zajęcia dydaktyczne, kursy lub specjalistyczne szkolenia. czytaj więcej

CERTYFIKATPieczątka Certyfikat NTR niebieski transparentna

Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie lub warsztat otrzymuje imienny dyplom wystawiony przez VR Training.
Dyplom jest w formie indywidualnego certyfikatu o niepowtarzalnym numerze jednostkowym, który dodatkowo sygnowany jest pieczęcią nowoczesnych technologii rozwoju.

Jest to zapewnienie, że nasi doświadczeni trenerzy wykorzystują w trakcie prowadzenia zajęć nowoczesne, a często również innowacyjne narzędzia i metody zapewniające efektywny rozwój uczestnikom szkoleń, warsztatów, coachingów i kursów zawodowych.

METODYKACykl Kolba 1 300x190

Większość czasu  szkoleń, kursów i warsztatów to praca uczestników - praktyczny trening umiejętności i wykorzystania przekazanych narzędzi oraz wiedzy.
Warsztaty oparte są na procesie grupowym, a samoistnie pojawiający się proces uczenia się uczestników (rozwój umiejętności i kształtowanie pożądanych postaw) jest kreowany z wykorzystaniem cyklu uczenia się dorosłych przez doświadczenie - znanym jako cykl Kolba.
Dodatkowo uczestnicy otrzymują zindywidualizowany feedback trenerski.

 Skuteczna metoda zwiększania efektywności

 • Osiąganie celów biznesowych i szkoleniowych – znaczące i trwałe efekty w krótkim czasie
 • Wysoka skuteczność i rentowność inwestycji w szkolenie
 • Innowacyjna technologia – odpowiedź na potrzeby młodych pokoleń i nowocześnie zarządzanych firm

 Szkolenia pełne pozytywnych emocji i zaangażowania

 • Wyjątkowe i niepowtarzalne szkolenia o najwyższym zaangażowaniu biorących w nich udział
 • Najwyższa satysfakcja uczestników – szkolenia i warsztatyeventy lub spotkania typu team building, o których wszyscy mówią i długo je pamiętają
 • Aktywność szkolonych w każdym miejscu i czasie – w trakcie autorskich gier, ćwiczeń i symulacji lub w dowolnie wykreowanym środowisku VR

 Doświadczeni trenerzy czuwający nad pracą i bezpieczeństwem

 • Doświadczeni trenerzy dbają o to, aby niezależnie od zadań każdy uczestnik czuł się bezpiecznie i komfortowo
 • Wysokie zaangażowanie i motywacja ludzi w trakcie szkolenia – co wpływa na łatwość ich zrozumienia i zapamiętywania
 • Pożądane przez uczestników szkolenia sprawiają, że chcą pracować i rozwijać się w Twojej firmie, co korzystnie kreuje wizerunek pracodawcy

 Precyzyjnie sparametryzowane narzędzia usprawniające wzrost wiedzy i umiejętności uczestników

 • Metodyka sprawdzona  u wielu naszych Klientów, w wielu firmach i w różnych branżach
 • Wyższa skuteczność nauki potwierdzona w porównaniu do innych metod szkoleniowych – 97% uczestników chce wziąć udział ponownie w takim szkoleniu
 • Możliwość określenia wskaźników, mierzenia, analizowania i oceny wykonywanych zadań oraz poziomu zdobytej wiedzy

Jesteśmy poważną i odpowiedzialną firmą – dlatego nasze szkolenia, warsztaty oraz kursy objęte są ochronną polisą ubezpieczeniową.

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo