facebook
Szkolenia kadrowo-płacowe

Prawo pracy w prostych słowach

 

Czas trwania szkolenia: 3 dni (24 godziny) – stacjonarnie lub online

Prawo pracy w prostych słowach

 

ZAKRES PROGRAMU MERYTORYCZNEGO

1. Omówienie aktów prawnych obowiązujących w prawie pracy

- Kodeks Pracy

- ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

- ustawa o związkach zawodowych

- wewnątrzzakładowe akty prawne

czytaj więcej

Kadry to ciekawe i proste

 

Czas trwania szkolenia: 3 dni (24 godziny) – stacjonarnie lub online

Kadry - to ciekawe i proste

 

ZAKRES PROGRAMU MERYTORYCZNEGO

1. Akty prawne w kadrach

2. Akta osobowe – zasady prowadzenia

3. Omówienie dokumentów pracowniczych

4. Ochrona danych osobowych w prawie pracy

5. Medycyna pracy i BHP

6. Umowa zlecenie i umowa o dzieło
czytaj więcej

Płace to ciekawe i proste

 

Czas trwania szkolenia: 3 dni (24 godziny) – stacjonarnie lub online

Płace - to ciekawe i proste

 

ZAKRES PROGRAMU MERYTORYCZNEGO

1. Akty prawne w płacach

2. Naliczanie wynagrodzenia za pracę

3. Naliczanie wynagrodzenia urlopowego

4. Naliczanie innych świadczeń z tytułu nieobecności w pracy

5. Naliczanie świadczeń z umowy cywilnoprawnej

- umowa zlecenie

czytaj więcej

INFORMACJE DODATKOWE

Certyfikat AE 2020 VR TRAINING 300x212Jesteśmy certyfikowaną Akademią Edukacyjną VCC (Vocational Competence Certificate) oraz posiadamy akredytację w Bazie Usług Rozwojowych.

Trenerzy VR Training to zespół profesjonalnych coachów, praktyków i HR Biznes Partnerów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Tworzą go specjaliści znający praktykę biznesu, których cechuje wysoki poziom wiedzy, kreatywność oraz dążenie do jak najwyższej efektywności realizowanych projektów szkoleniowych. Swoje kompetencje podnosili nie tylko w firmach szkoleniowych, ale przede wszystkim w praktyce biznesu: od małych, rodzinnych firm po wielkie, międzynarodowe korporacje. Wysokie kompetencje naszej kadry wykorzystywane są również przez uczelnie wyższe, na których nasi trenerzy prowadzą zajęcia dydaktyczne, kursy lub specjalistyczne szkolenia. czytaj więcej

CERTYFIKATPieczątka Certyfikat NTR niebieski transparentna

Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie lub warsztat otrzymuje imienny dyplom wystawiony przez VR Training.
Dyplom jest w formie indywidualnego certyfikatu o niepowtarzalnym numerze jednostkowym, który dodatkowo sygnowany jest pieczęcią nowoczesnych technologii rozwoju.

Jest to zapewnienie, że nasi doświadczeni trenerzy wykorzystują w trakcie prowadzenia zajęć nowoczesne, a często również innowacyjne narzędzia i metody zapewniające efektywny rozwój uczestnikom szkoleń, warsztatów, coachingów i kursów zawodowych.

METODYKACykl Kolba 1 300x190

Większość czasu  szkoleń, kursów i warsztatów to praca uczestników - praktyczny trening umiejętności i wykorzystania przekazanych narzędzi oraz wiedzy.
Warsztaty oparte są na procesie grupowym, a samoistnie pojawiający się proces uczenia się uczestników (rozwój umiejętności i kształtowanie pożądanych postaw) jest kreowany z wykorzystaniem cyklu uczenia się dorosłych przez doświadczenie - znanym jako cykl Kolba.
Dodatkowo uczestnicy otrzymują zindywidualizowany feedback trenerski.

Jesteśmy poważną i odpowiedzialną firmą – dlatego nasze szkolenia, warsztaty oraz kursy objęte są ochronną polisą ubezpieczeniową.

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo