facebook
Szkolenia BHP

Szkolenie BHP podstawowe (wstępne)

 

Forma realizacji kursu – stacjonarnie lub online

BHP-kurs-podstawowy-wstępny-BHP-szkolenie-wstępne-podstawowe-BHP-bezoieczeństwo-i-higiena-pracy-VR-Training-szkolenia-dla-firm

Program szkolenia zgodny z wymaganiami rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w wersji podstawowej - 3 godziny dydaktyczne.

UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

 • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
 • przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA
czytaj więcej


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO
czytaj więcej

Szkolenie BHP dla poczatkującej kadry kierowniczej (podstawowe, wstępne)

 

Forma realizacji kursu – stacjonarnie lub online

BHP-kurs-początkującej-kadry-kierowniczej-BHP-szkolenie-początkujący-manager-BHP-bezpieczeństwo-i-higiena-pracy-VR-Training-szkolenia-dla-firm

Program szkolenia zgodny z wymaganiami rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zaplanowany na 8 godzin dydaktycznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie, firmie i podejmują po raz pierwszy obowiązki związane z kierowaniem pracownikami.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

 • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
 • przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA
czytaj więcej


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO
czytaj więcej

Szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (okresowe)

 

Forma realizacji kursu – stacjonarnie lub online

BHP-kurs-dla-pracodawców-i-kierujących-pracownikami-BHP-szkolenie-pracodawca-i-kierownik-manager-BHP-bezpieczeństwo-i-higiena-pracy-VR-Training-szkolenia-dla-firm

Program szkolenia zgodny z wymaganiami rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zaplanowany na 16 godzin dydaktycznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla:
a) pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
b) innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek).

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA
czytaj więcej

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO
czytaj więcej

Szkolenie BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych (okresowe)

 

Forma realizacji kursu – stacjonarnie

BHP-kurs-dla-pracowników-na-stanowiskach-robotniczych-BHP-szkolenie-stanowiska-robotnicze-BHP-bezpieczeństwo-i-higiena-pracy-VR-Training-szkolenia-dla-firm

Program szkolenia zgodny z wymaganiami rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zaplanowany na 8 godzin dydaktycznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
 • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA
czytaj więcej

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO
czytaj więcej

Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych (okresowe)

 

Forma realizacji kursu – stacjonarnie lub online

BHP-kurs-dla-pracowników-administracyjno-biurowych-BHP-szkolenie-pracownicy-administracji-biura-BHP-bezpieczeństwo-i-higiena-pracy-VR-Training-szkolenia-dla-firm

Program szkolenia zgodny z wymaganiami rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zaplanowany na 8 godzin dydaktycznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażenie na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA
czytaj więcej

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO
czytaj więcej

Szkolenia, usługi i produkty, które mogą Cię zainteresować

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo