facebook
Pierwsza pomoc

Kursy BLS i profilaktyki zdrowia

 

Realizujemy profesjonalne szkolenia z udzielania pierwszej pomocy (BLS), w których instruktorami są ratownicy medyczni, posługujący się technikami ratowania życia w codziennej praktyce.

Algorytm BLS (basic life support), zawiera podstawowe zabiegi przedmedyczne ratujące / podtrzymujące życie i zdrowie potencjalnego pacjenta. Pozwala ocenić stan poszkodowanego, rozpocząć odpowiednie działania i tym samym zwiększyć jego szanse na przeżycie. Znajomość algorytmu pozwala podjąć fachowe czynności przedmedyczne w stanach nagłego zatrzymania krążenia (NZK) oraz w innych stanach zagrożenia życia. BLS bazuje na wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC), modyfikowanych co 5 lat w celu uwzględnienia najnowszych odkryć światowej medycyny ratunkowej.

google logo
google logo
youtube logo
linkedin logo