facebook
Pierwsza pomoc

Kursy z udzielania pierwszej pomocy (BLS)

Realizujemy profesjonalne szkolenia z udzielania pierwszej pomocy (BLS), w których instruktorami są ratownicy medyczni, posługujący się technikami ratowania życia w codziennej praktyce.

Algorytm BLS (basic life support), zawiera podstawowe zabiegi przedmedyczne ratujące / podtrzymujące życie i zdrowie potencjalnego pacjenta. Pozwala ocenić stan poszkodowanego, rozpocząć odpowiednie działania i tym samym zwiększyć jego szanse na przeżycie. Znajomość algorytmu pozwala podjąć fachowe czynności przedmedyczne w stanach nagłego zatrzymania krążenia (NZK) oraz w innych stanach zagrożenia życia. BLS bazuje na wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC), modyfikowanych co 5 lat w celu uwzględnienia najnowszych odkryć światowej medycyny ratunkowej.

PIERWSZA
POMOC

PIERWSZA
POMOC

PIERWSZA POMOC
+ AED

PIERWSZA POMOC
+ AED

PIERWSZA POMOC
PEDIATRYCZNA

PIERWSZA POMOC
PEDIATRYCZNA

PIERWSZA POMOC
ZDARZENIA DROGOWE

PIERWSZA POMOC
ZDARZENIA DROGOWE

Szkolenie to staje się coraz bardziej popularne wśród różnych grup społecznych, niezależnie od wieku, pochodzenia czy wykształcenia, ponieważ rośnie świadomość o tym jak ważne są pierwsze minuty w ratowaniu ludzkiego życia.

Celem bezpośrednim kursu jest przygotowanie potencjalnych świadków zdarzeń do efektywnego udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym oraz zwiększenie pewności w wykonywaniu czynności przedmedycznych przy pacjencie poprzez opanowanie w teorii i praktyce działań z zakresu BLS.
Ukończenie każdego kursu potwierdzane jest imiennym certyfikatem.

google logo
google logo
youtube logo
linkedin logo