facebook
O co trzeba zadbać, żeby szkolenia przyniosły rezultaty?

O co trzeba zadbać, żeby szkolenia przyniosły rezultaty?

 

O-co-trzeba-zadbać-żeby-szkolenia-przyniosły-rezultaty-VR-Training-szkolenia-coaching-eventy-konferencje-targi-branżowe-integracje-team-building-BHP-pierwsza-pomoc-RODO-zarządzanie

– 10.02.2023 –
Aby szkolenie przyniosło efekty, sam udział w zajęciach to dopiero pierwszy krok do sukcesu. Aby szkolenie przyniosło rezultaty warto skorzystać z dekalogu działań poszkoleniowych, o które to musi zatroszczyć się przełożony. Gdy nie ma on zbyt dużego doświadczenia w rozwoju pracowników, powinien poprosić o wskazówki trenera, który prowadził szkolenie.

 

 1. Wsparcie ze strony przełożonego: Aktywne wsparcie ze strony przełożonego może pomóc pracownikom w lepszym wdrożeniu wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu. Przełożony może np. pomagać w rozwiązywaniu problemów, dostarczać dodatkowe materiały i narzędzia oraz wspierać pracowników w ich rozwoju.

 

 1. Stworzenie ścieżki kariery: Przedstawienie pracownikom jasnej ścieżki kariery, która jest uzależniona od ich postępów w wdrażaniu wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu, może zwiększyć ich motywację.

 

 1. Monitoring postępów: Regularne monitorowanie postępów pracowników po szkoleniu i udzielanie im informacji zwrotnej na temat tego, jak dobrze wykorzystują swoją wiedzę i umiejętności, może pomóc im w utrzymaniu motywacji.

 

 1. Oceny i nagrody: Nagradzanie pracowników za udane wdrożenie wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu może być dodatkowym bodźcem dla ich motywacji.

 

 1. Zastosowanie wiedzy i umiejętności w codziennej pracy: Udzielenie pracownikom szansy na zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w codziennej pracy może być kluczowe dla ich motywacji.

 

 1. Dostępność narzędzi i zasobów: Dostarczenie pracownikom odpowiednich narzędzi i zasobów, takich jak narzędzia do zarządzania projektami czy bazy wiedzy, może ułatwić im wdrożenie wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu.

 

 1. Współpraca z innymi: Udzielenie pracownikom możliwości współpracy z innymi pracownikami, którzy również uczestniczyli w szkoleniu, może pomóc im w utrzymaniu motywacji i dzieleniu się wiedzą.

 

 1. Networking: Zorganizowanie okazji do networkingu, takich jak spotkania branżowe czy warsztaty, może pomóc pracownikom w poszerzeniu swojego kręgu znajomości i nawiązaniu kontaktów, co może stanowić dodatkową motywację.

 

 1. Czas na refleksję: Udzielenie pracownikom czasu na refleksję i ocenę tego, jak dobrze wdrożyli wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu, może pomóc im w zidentyfikowaniu obszarów do poprawy i zwiększeniu ich motywacji. Warto aby szef znalazł chwilę i porozmawiał z pracownikami o tym, czego nauczyli się na szkoleniu a nie tylko rzucił zdawkowe pytanie: „No jak? Fajnie było?”

 

 1. Dostęp do kontynuacji nauki: Udostępnienie pracownikom dostępu do kontynuacji nauki, takiej jak kursy online czy dodatkowe szkolenia, może pomóc im w utrzymaniu swojej motywacji i rozwijaniu swoich umiejętności. Może się to odbywać także poprzez regularne spotkania zespołu po szkoleniu, podczas których pracownicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i uwagami, może być pomocne w utrzymaniu motywacji i wzmacnianiu wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu.

 

Te sposoby pomogą zachęcić pracowników do wdrożenia wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w ich codziennej pracy, co przyczyni się do ich rozwoju zawodowego i efektywności na stanowisku pracy. A czas spędzony na szkoleniach okaże się najlepszą inwestycją.

 

Powyższe działania powinny być wdrożone niezależnie w jakim szkoleniu uczestniczyli pracownicy. Czy były to tzw. miękkie tematy jak komunikacja interpersonalna, sprzedaż, obsługa klienta, negocjacje, zarządzanie czy tematy tzw. twarde, jak kadry, płace, prawo pracy, rachunkowość itp. dalszy rozwój nabywanej wiedzy musi odbywać się w miejscu pracy.

O co trzeba zadbać, żeby szkolenia przyniosły rezultaty?
Tagged on:             

2 thoughts on “O co trzeba zadbać, żeby szkolenia przyniosły rezultaty?

 • 14 lutego 2023 at 13:21
  Permalink

  Bardzo wartościowy wpis! 🙂

  Reply
 • 14 lutego 2023 at 15:16
  Permalink

  Bardzo wartościowy wpis, niektórzy o tym zapominają 😉

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo