facebook
Klient i sprzedaż

Customer Care Solutions – obsługa Klienta na miarę czasów

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin) – stacjonarnie lub online

Customer Care Solutions - na miarę czasów

 

ZAKRES PROGRAMU MERYTORYCZNEGO

1. Cechy współczesnego Klienta vs cechy skutecznego pracownika obsługi Klienta

2. Nowy marketing – obsługa Klienta

- „zwykła” obsługa Klienta a Customer Care

3. Budowanie satysfakcji Klienta

- potrzeby merytoryczne

- potrzeby proceduralne

czytaj więcej

Aptekarska Akademia Rozwoju

 

Czas trwania szkolenia: 4 dni (32 godziny) – stacjonarnie lub online

Aptekarska Akademia Rozwoju

 

ZAKRES PROGRAMU MERYTORYCZNEGO

1. Podejście do skutecznej sprzedaży

- Psychologiczne modele budowania zaufania oraz długotrwałych relacji z Klientem

- Różnice w podejściu do sprzedaży produktów oraz usług małej i dużej wartości,

- Autorytet farmaceuty – jak go mieć, jak go zdobyć i jak umiejętnie z niego korzystać?

2. Skuteczna komunikacja w sprzedaży

- Szybkie rozpoznanie oraz badanie potrzeb Klienta

czytaj więcej

INFORMACJE DODATKOWE

Certyfikat AE 2020 VR TRAINING 300x212Jesteśmy certyfikowaną Akademią Edukacyjną VCC (Vocational Competence Certificate) oraz posiadamy akredytację w Bazie Usług Rozwojowych.

Trenerzy VR Training to zespół profesjonalnych coachów, praktyków i HR Biznes Partnerów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Tworzą go specjaliści znający praktykę biznesu, których cechuje wysoki poziom wiedzy, kreatywność oraz dążenie do jak najwyższej efektywności realizowanych projektów szkoleniowych. Swoje kompetencje podnosili nie tylko w firmach szkoleniowych, ale przede wszystkim w praktyce biznesu: od małych, rodzinnych firm po wielkie, międzynarodowe korporacje. Wysokie kompetencje naszej kadry wykorzystywane są również przez uczelnie wyższe, na których nasi trenerzy prowadzą zajęcia dydaktyczne, kursy lub specjalistyczne szkolenia. czytaj więcej

CERTYFIKATPieczątka Certyfikat NTR niebieski transparentna

Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie lub warsztat otrzymuje imienny dyplom wystawiony przez VR Training.
Dyplom jest w formie indywidualnego certyfikatu o niepowtarzalnym numerze jednostkowym, który dodatkowo sygnowany jest pieczęcią nowoczesnych technologii rozwoju.

Jest to zapewnienie, że nasi doświadczeni trenerzy wykorzystują w trakcie prowadzenia zajęć nowoczesne, a często również innowacyjne narzędzia i metody zapewniające efektywny rozwój uczestnikom szkoleń, warsztatów, coachingów i kursów zawodowych.

METODYKACykl Kolba 1 300x190

Większość czasu  szkoleń, kursów i warsztatów to praca uczestników - praktyczny trening umiejętności i wykorzystania przekazanych narzędzi oraz wiedzy.
Warsztaty oparte są na procesie grupowym, a samoistnie pojawiający się proces uczenia się uczestników (rozwój umiejętności i kształtowanie pożądanych postaw) jest kreowany z wykorzystaniem cyklu uczenia się dorosłych przez doświadczenie - znanym jako cykl Kolba.
Dodatkowo uczestnicy otrzymują zindywidualizowany feedback trenerski.

Jesteśmy poważną i odpowiedzialną firmą – dlatego nasze szkolenia, warsztaty oraz kursy objęte są ochronną polisą ubezpieczeniową.

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo