facebook
Gry szkoleniowe jako efektywne narzędzie rozwijania kompetencji (#1)

Gry szkoleniowe jako uniwersalne i najbardziej efektywne narzędzie rozwijania kompetencji (#1)

 

gra w szachy

– 14.03.2017 –
Dotychczas za najbardziej efektywną formę zdobywania umiejętności praktycznych było uważane odgrywanie scenek sytuacyjnych. Tymczasem udział uczestnika w odgrywanej scence paradoksalnie sprawia, że inscenizowana sytuacja jest odległa od rzeczywistej jaka występuje w praktyce. Uczestnik odgrywający scenkę stara się pokazać z jak najlepszej strony rozumiejąc ją nie jako ćwiczenie i ujawnianie swoich kompetencji w określonej sytuacji, ale jako swoistą grę aktorską. Stara się jak najlepiej wypaść przed grupą swoich współpracowników – bojąc się kompromitacji mogącej mieć konsekwencje towarzyskie lub zawodowe. Na szkoleniu otwartym często wstydzi się ośmieszenia w oczach współuczestników.

 

Fakt, że za chwilę będzie oceniany przez innych uczestników szkolenia, a przede wszystkim przez trenera sprawia, że jego zachowania i działania nakierowane są na otrzymanie pozytywnej informacji zwrotnej. Intuicyjnie nastawia się na unikanie działań wiążących się z ryzykiem negatywnej oceny, choć w rzeczywistości mogłyby przynieść one najlepsze efekty. Skutkiem tego ważniejsza jest ocena „scenki”, aniżeli jej faktyczny efekt. Powoduje to, że osoba szkolona boi się zastosować nowych, kreatywnych metod nie wiedząc jakie przyniosą one efekty, a przez to jak zostaną ocenione. Paradoksalnie im bardziej stara się zaprezentować w odgrywanej roli, tym bardziej nie jest sobą. Uczestnicy biorący udział w scenkach odgrywają pewne, często narzucone, role. Nakładają maski, które ukrywają ich rzeczywiste, świadome i nieświadome kompetencje.

 

Sposobem usunięcia tych mankamentów jest zastosowanie odpowiednich gier szkoleniowych. Odpowiednio zaprojektowana gra szkoleniowa, powoduje, że zaangażowanie i motywacja uczestników jest na tak wysokim poziomie, że zapominają o swoich maskach i zaczynają być sobą. Scenariusz gry szkoleniowej bardzo często pozornie nie ma związku z tematyką prowadzonego szkolenia, co sprawia, że uczestnicy nie widzą potrzeby odgrywania ról, a dążą jedynie do osiągnięcia celów gry i przez to stają się sobą. Pozwala to zaobserwować ich rzeczywiste i prawdziwe kompetencje.

 

Ważne jest aby doświadczenia nabyte w grze uczestnicy potrafili przenieść i zastosować w swojej codziennej pracy. Wymaga to od trenerów prowadzących grę nie tylko dużych umiejętności merytorycznych i warsztatowych, lecz również coachingowych. Uczestnicy wykonując zadania związane z celem gry, nie mające pozornie związku z wykonywaną na co dzień przez nich pracą, nabywają umiejętność twórczego zastosowania, wykształconych dzięki grze, umiejętności w swoich zadaniach. Postawy i zachowania uczestników gry są następnie szczegółowo omawiane przez nich samych i trenerów prowadzących grę, pod kątem zastosowania ich w codziennej praktyce np. biznesowej.

 

W procesie kształcenia gry szkoleniowe można podzielić na poszczególne kategorie w zależności od następujących kryteriów: czasowych, merytorycznych lub celu gry (dydaktycznego bądź integracyjno-rozrywkowego).

Biorąc powyższe kryteria pod uwagę gry szkoleniowe mogą stanowić:

  • Główny punkt szkolenia
  • Element szkolenia
  • Fundament merytoryczno-organizacyjny szkolenia
  • Fundament wyłącznie organizacyjny, na podstawie którego toczy się całe szkolenie
  • Atrakcję angażującą uczestników szkolenia w czasie wolnym

Wyżej wymienione punkty zostaną omówione już wkrótce w następnych artykułach.

Gry szkoleniowe jako efektywne narzędzie rozwijania kompetencji (#1)
Tagged on:         

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo