facebook
Gra jako wyłącznie organizacyjny fundament szkolenia (#5)

Gra jako wyłącznie organizacyjny fundament szkolenia (#5)

 

gra w szachy

– 24.07.2017 –
W poprzednim artykule “Gry szkoleniowe jako efektywne narzędzie rozwijania kompetencji” ustaliliśmy, że gry szkoleniowe można podzielić na poszczególne kategorie w zależności od następujących kryteriów: czasowych, merytorycznych lub celu gry (dydaktycznego bądź integracyjno-rozrywkowego), a biorąc te kryteria pod uwagę gry szkoleniowe mogą stanowić:

  • Główny punkt szkolenia
  • Element szkolenia
  • Fundament merytoryczno-organizacyjny szkolenia
  • Fundament wyłącznie organizacyjny, na podstawie którego toczy się całe szkolenie
  • Atrakcję angażującą uczestników szkolenia w czasie wolnym

W niniejszym artykule krótko opiszemy funkcję gry jako wyłącznie organizacyjny fundament szkolenia.

  • Gra jako fundament wyłącznie organizacyjny, na podstawie którego toczy się całe szkolenie

Gra wykorzystywana w takiej formie nie ma bezpośredniego związku z zagadnieniami merytorycznymi szkolenia, tworzy jednakże swoisty szkielet organizacyjny (fundament), w który wplecione są poszczególne treści merytoryczne np. pomiędzy kolejkami gry, jakie uczestnicy mają do rozegrania. Przeprowadzane wówczas mini-wykłady, studia przypadków czy symulacje wymagają od uczestników maksymalnej koncentracji, gdyż po ich zakończeniu muszą odpowiedzieć na pytania związane z przekazywanymi treściami. Od tego w jakim stopniu zapamiętali materiał zależeć będą ich możliwości wykonania działań w następnej rundzie gry. Takie wykorzystanie gier jest szczególnie wskazane podczas realizacji tzw. twardych tematów szkoleń (finansowe, księgowe, prawne, bhp, techniczne, produktowe itp.).

 

Przykładem takiej gry jest Veneficium. Gra  ta ma niezwykle atrakcyjną oprawę. Każdy zespół reprezentuje postać historyczną, którą fizycznie podczas gry jest figura rycerza. Musi się on poruszać po terytorium dwóch państw, odwiedzać zamki – symbolizowane makietami z fotografiami autentycznych warowni, unikać pól z trującą roślinnością. Wykonanie każdego posunięcia w grze wymaga posiadania środków płatniczych – talarów. Jedyną możliwością ich zdobycia przez uczestników jest jak najlepsze wykonywanie zadań przydzielanych zespołom pomiędzy rundami gry. Zadania te są ściśle związane z tematyką szkolenia.

 

Korzystanie z gry szkoleniowej jako fundamentu wyłącznie organizacyjnego daje mimo pozornego braku powiązania z tematem szkolenia, znaczne zwiększenie uwagi i koncentracji uczestników podczas przekazywania treści szkolenia, których zrozumienie i zapamiętanie przekłada się na zwiększenie szans zwycięstwa podczas rozgrywki. Daje nieograniczone możliwości uniwersalnego wykorzystania jeśli chodzi o temat szkolenia. Stwarza więc nieograniczoną dowolność i swobodę merytoryczną, co wydatnie poszerza możliwości jej efektywnej eksploatacji.

 

Kolejne kategorie gier ze względu na ich rolę w procesie szkolenia opiszemy w następnym artykule.

Gra jako wyłącznie organizacyjny fundament szkolenia (#5)
Tagged on:         

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo