facebook
Gra jako główny punkt szkolenia (#2)

Gra jako główny punkt szkolenia (#2)

 

gra w szachy

– 18.04.2017 –
W poprzednim artykule “Gry szkoleniowe jako efektywne narzędzie rozwijania kompetencji” ustaliliśmy, że gry szkoleniowe można podzielić na poszczególne kategorie w zależności od następujących kryteriów: czasowych, merytorycznych lub celu gry (dydaktycznego bądź integracyjno-rozrywkowego), a biorąc te kryteria pod uwagę gry szkoleniowe mogą stanowić:

  • Główny punkt szkolenia
  • Element szkolenia
  • Fundament merytoryczno-organizacyjny szkolenia
  • Fundament wyłącznie organizacyjny, na podstawie którego toczy się całe szkolenie
  • Atrakcję angażującą uczestników szkolenia w czasie wolnym

 

W niniejszym artykule krótko opiszemy funkcję gry jako głównego punktu szkolenia.

  • Gra jako główny punkt szkolenia

Gra szkoleniowa stanowi główny punkt zajęć, wokół którego realizowany jest materiał merytoryczny. Gra taka zajmuje przeważającą większość czasu poświęconego na zajęcia dydaktyczne. Oznacza to, że uczestnicy szkolenia biorą udział w zajęciach jako osoby rozgrywające grę. Treści merytoryczne przekazywane są w trakcie gry, która umożliwia zapoznanie się uczestników z poszczególnymi zagadnieniami szkolenia.

 

Z naszych doświadczeń wynika, że taki sposób przekazywania i wykorzystywania wiedzy znacząco podnosi efektywność szkolenia. Dzieje się tak ponieważ uczestnicy są bardzo mocno zaangażowani i zmotywowani do przyswajania materiału szkoleniowego, gdyż muszą go znać i wykorzystywać w nagłych, nieoczekiwanych i nietypowych sytuacjach.

 

Podczas tradycyjnych szkoleń motywacja i zaangażowanie uczestników jest znacząco niższa, gdyż nie widzą oni bezpośredniej okazji do stosowania nabytej wiedzy bądź perspektywa jej wykorzystania jest tak odległa, że powoduje znaczące obniżenie percepcji podczas szkolenia. Korzystanie z gier szkoleniowych w formie głównego punktu szkolenia zwiększa atrakcyjność tej formy kształcenia oraz uwydatnia efektywność przyswajania wiedzy poprzez stosowanie permanentnego efektu podniesienia pamięci.

 

Kolejne kategorie gier ze względu na ich rolę w procesie szkolenia opiszemy w następnym artykule.

Gra jako główny punkt szkolenia (#2)
Tagged on:         

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo