facebook
Gra jako fundament merytoryczno-organizacyjny szkolenia (#4)

Gra jako fundament merytoryczno-organizacyjny szkolenia (#4)

 

gra w szachy

– 16.06.2017 –
W poprzednim artykule “Gry szkoleniowe jako efektywne narzędzie rozwijania kompetencji” ustaliliśmy, że gry szkoleniowe można podzielić na poszczególne kategorie w zależności od następujących kryteriów: czasowych, merytorycznych lub celu gry (dydaktycznego bądź integracyjno-rozrywkowego), a biorąc te kryteria pod uwagę gry szkoleniowe mogą stanowić:

  • Główny punkt szkolenia
  • Element szkolenia
  • Fundament merytoryczno-organizacyjny szkolenia
  • Fundament wyłącznie organizacyjny, na podstawie którego toczy się całe szkolenie
  • Atrakcję angażującą uczestników szkolenia w czasie wolnym

W niniejszym artykule krótko opiszemy funkcję gry jako fundament merytoryczno-organizacyjny szkolenia.

  • Gra jako fundament merytoryczno-organizacyjny szkolenia

 Gra wykorzystywana jako fundament merytoryczno-organizacyjny szkolenia w całości związana jest z jego tematem, co oznacza, że zarówno cel gry jak i sposoby jego osiągnięcia mają ścisły związek z celem merytorycznym całego szkolenia. Gra taka absorbuje z zasady większość czasu zaplanowanego na czynności dydaktyczne i podporządkowuje swoim regułom cykl organizacyjny całego szkolenia.

 

Cel takiej gry jak i całego szkolenia obejmuje pełen zakres oczekiwanych i pożądanych kompetencji takich jak np.: komunikacja interpersonalna, zarządzanie czasem, negocjacje, asertywność, planowanie, organizowanie, zarządzanie zespołem, delegowanie zadań itp.

 

Przykładem takiego zastosowania jest gra Poselstwa, która organizuje i wyczerpuje znakomitą większość czasu przeznaczonego na szkolenie, a jej uczestnicy „na własnej skórze” doświadczają szeregu przeżyć związanych z wymienionymi wyżej zagadnieniami.

 

Korzystanie z gier szkoleniowych w formie fundamentu merytoryczno-organizacyjnego, biorąc pod uwagę praktykę szkoleniową, jest najbardziej efektywnym sposobem zdobywania wiedzy, doskonalenia umiejętności oraz kształtowania postaw uczestników szkolenia.

 

Kolejne kategorie gier ze względu na ich rolę w procesie szkolenia opiszemy w następnym artykule.

Gra jako fundament merytoryczno-organizacyjny szkolenia (#4)
Tagged on:         

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo