facebook
Gra jako element szkolenia (#3)

Gra jako element szkolenia (#3)

 

gra w szachy

– 11.05.2017 –
W poprzednim artykule “Gry szkoleniowe jako efektywne narzędzie rozwijania kompetencji” ustaliliśmy, że gry szkoleniowe można podzielić na poszczególne kategorie w zależności od następujących kryteriów: czasowych, merytorycznych lub celu gry (dydaktycznego bądź integracyjno-rozrywkowego), a biorąc te kryteria pod uwagę gry szkoleniowe mogą stanowić:

  • Główny punkt szkolenia
  • Element szkolenia
  • Fundament merytoryczno-organizacyjny szkolenia
  • Fundament wyłącznie organizacyjny, na podstawie którego toczy się całe szkolenie
  • Atrakcję angażującą uczestników szkolenia w czasie wolnym

W niniejszym artykule krótko opiszemy funkcję gry jako elementu szkolenia.

  • Gra jako element szkolenia

Gra może przybrać formę krótkiej rozgrywki (od 1,5 do 4 godzin) i zostać przeprowadzona jako jeden z modułów szkolenia. Może być także rozgrywana w przerwach pomiędzy poszczególnymi tematami szkoleń – jako element łączący przekazywane treści, bądź przeciwnie – jako przerywnik przygotowujący uczestników do nowego tematu.

 

Gra taka wykorzystuje  doświadczenie w procesie uczenia się, znanego jako cykl Kolbe’a, który rozpoczyna się od przeżycia doświadczenia, a kończy się refleksją i planowaniem działań na poziomie biznesu lub rozwiązaniem konkretnego problemu.

 

Takie wykorzystanie gry sprawia także, że trenerzy prowadzący nie mają już potrzeby przeprowadzania ćwiczeń i ice-breakerów energetyzujących grupę, dzięki czemu unika się sytuacji spadku motywacji podczas szkolenia spowodowanego tym, że uczestnicy znają już daną grę czy ćwiczenie.

 

Przykładem gry, która może być elementem szkolenia jest Bursztynowa Komnata, w której to grze uczestnicy, na podstawie dostępnych informacji (zdobywanych dzięki własnej inwencji) muszą ustalić miejsce, w którym ukryty został ten legendarny skarb. Po jego zlokalizowaniu muszą zaplanować (pod względem logistycznym i finansowym) operację jego wydobycia. Gra rozwija umiejętności planowania, komunikacji, zaufania i współpracy zespołowej. Korzystanie z gier szkoleniowych w formie elementu szkolenia doskonale akcentuje i uwypukla cel i problematykę danego modułu szkoleniowego, co podnosi jego dynamikę i prowokuje przeżywanie nowych doświadczeń związanych z danym zagadnieniem.

 

Kolejne kategorie gier ze względu na ich rolę w procesie szkolenia opiszemy w następnym artykule.

Gra jako element szkolenia (#3)
Tagged on:         

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo