facebook
Diagnoza kompetencji pracownika – szkolenie

Diagnoza kompetencji pracownika – szkolenie

 

coaching-diagnoza-szkolenie-kurs-ocena-pracownika-kompetencje-pracownika-ocena-roczna-rozwój-pracownika-szkolenie-pracownika-motywowanie-pracowników-kurs-VR-Training

– 19.06.2021 –
Szkolenie z diagnozowania kompetencji pracowników
to proces, w którym uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności, umożliwiające im przeprowadzanie obiektywnych i rzetelnych ocen kompetencji swoich podwładnych. Dzięki takim szkoleniom uczestnicy są w stanie rozwinąć swoje umiejętności w zakresie identyfikacji mocnych i słabych stron swojego zespołu oraz budowania planów rozwojowych, które umożliwiają zespołowi osiąganie wyznaczonych celów.

 

Podczas szkolenia uczestnik zdobywa umiejętności w zakresie budowania i stosowania narzędzi diagnostycznych, które pozwalają na ocenę kompetencji pracowników w sposób obiektywny i rzetelny. Na przykład, uczestnicy szkolenia mogą nauczyć się, jak konstruować karty diagnozy kompetencji, które pozwalają na dokładne określenie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników w określonych obszarach.

 

Kolejnym istotnym elementem szkolenia jest nauka technik obserwacji i udzielania informacji zwrotnej. Dzięki tym umiejętnościom uczestnicy są w stanie przeprowadzać obiektywną i konstruktywną ocenę pracy swoich pracowników, co umożliwia efektywne planowanie ich rozwoju i umożliwia zespołowi osiąganie celów.

 

W ramach szkolenia uczestnicy zdobywają również wiedzę w zakresie unikania konfliktów z pracownikami, którzy mogą mieć różne zdania na temat swojego potencjału i umiejętności. Nauczają się sposobów prowadzenia konstruktywnych rozmów, które pozwalają na porozumienie i uzyskanie pozytywnych rezultatów.

 

Ostatecznie, szkolenie z diagnozowania kompetencji pracowników umożliwia uczestnikom skuteczne zarządzanie swoim zespołem, identyfikowanie mocnych i słabych stron pracowników oraz budowanie planów rozwojowych, które pozwalają zespołowi osiągać sukcesy. Dzięki temu szkolenie to może mieć istotny wpływ na efektywność organizacji i jej rozwój.

Diagnoza kompetencji pracownika – szkolenie
Tagged on:             

2 thoughts on “Diagnoza kompetencji pracownika – szkolenie

  • 23 czerwca 2021 at 17:47
    Permalink

    Miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu organizowanym przez VR Training. Profesjonalizm, rzetelność i poczucie humoru – to mogę powiedzieć na temat prowadzących. Na pewno nie będzie to moje ostatnie szkolenie z tą firmą 🙂

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo