facebook
Coaching

Czym jest NLP?

Czym jest NLP?

Czym jest NLP?   – 07.09.2018 – Programowanie neurolingwistyczne (NLP) to metoda psychoterapeutyczna, która została opracowana w latach 70-tych XX wieku przez Richarda Bandlera i Johna Grindera. Choć początkowo miała ona zastosowanie w psychoterapii, obecnie jest stosowana w wielu dziedzinach, takich jak biznes, sport czy edukacja.   Czym

Przekonania ograniczające

Przekonania ograniczające

Przekonania ograniczające   – 11.08.2018 – Przekonania ograniczające to przekonania, które hamują rozwój osobisty, zawodowy i społeczny. Są to przekonania, które uniemożliwiają nam osiągnięcie celów, zniechęcają do podejmowania działań lub powodują, że ograniczamy swoje możliwości. Przekonania ograniczające mogą wynikać z doświadczeń z przeszłości, kultury czy wpływu innych osób.

Czym są submodalności

Czym są submodalności

Czym są submodalności   – 17.07.2018 – Submodalności w NLP (programowanie neurolingwistyczne) to kluczowe pojęcie dla osób zajmujących się językiem i procesami poznawczymi. W skrócie, submodalności to cechy sensoryczne doświadczeń wewnętrznych, takich jak wyobrażenia (obrazy), dźwięki czy uczucia.   W praktyce, submodalności dotyczą sposobu, w jaki ludzie organizują

Technika odzwierciedlenia w coachingu

Technika odzwierciedlenia w coachingu

Technika odzwierciedlenia w coachingu   – 08.06.2018 – Technika odzwierciedlenia to jedna z podstawowych metod stosowanych w coachingu. Jest ona bardzo skutecznym narzędziem, które pozwala na uświadomienie sobie własnych myśli, emocji i potrzeb oraz na efektywne komunikowanie się z innymi.   Czym jest technika odzwierciedlenia?   Technika odzwierciedlenia polega

Coaching a sprzedaż

Coaching a sprzedaż

Coaching a sprzedaż   – 08.02.2017 – Istotnym elementem zarządzania sprzedażą we wszystkich jej aspektach jest coaching. Coaching taki opiera się głównie na dyskusjach z podwładnymi, na odpowiednim prowadzeniu ich oraz na pomaganiu współpracownikom w rozwiązywaniu problemów lub w usprawnianiu (ułatwianiu, zwiększeniu efektywności) wykonywania określonych zadań. Rozmowy takie w zależności

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo