facebook
Blog

Technologia VR jako element kursów i szkoleń

Technologia VR jako element kursów i szkoleń

Szkolenia biznesowe i poszerzanie praktycznej wiedzy to nieodłączne elementy doskonalenia zawodowego. Istnieje wiele metod, którymi można edukować pracowników w efektywny sposób. Coraz więcej trenerów i szkoleniowców sięga po innowacyjne metody prowadzenia kursów. Jedną z nich jest technologia wirtualnej rzeczywistości VR. Na czym ona polega i w jaki sposób jest

Coaching a sprzedaż

Coaching a sprzedaż

Coaching a sprzedaż   Istotnym elementem zarządzania sprzedażą we wszystkich jej aspektach jest coaching. Coaching taki opiera się głównie na dyskusjach z podwładnymi, na odpowiednim prowadzeniu ich oraz na pomaganiu współpracownikom w rozwiązywaniu problemów lub w usprawnianiu (ułatwianiu, zwiększeniu efektywności) wykonywania określonych zadań. Rozmowy takie w zależności od potrzeb, danej sytuacji

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo