facebook
Kadra trenerska

Zespół VR Training

Nasi trenerzy to zespół profesjonalnych coachów, praktyków i HR Biznes Partnerów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Tworzą go specjaliści znający praktykę biznesu, których cechuje wysoki poziom wiedzy, kreatywność oraz dążenie do jak najwyższej efektywności realizowanych projektów szkoleniowych.

Roman Iwasieczko


Trener, Coach, HR Biznes Partner. Od 2000 roku trener biznesu, umiejętności negocjacyjnych, sprzedażowych, motywacyjnych i menedżerskich. W ramach realizowanych projektów zajmuje się rozwojem kadry kierowniczej, programami sprzedażowymi, rekrutacyjnymi i outplacementowymi.
Tworzy i realizuje badania typu Assessment Center, Development Center oraz oceny 360 stopni. Autor fabularnych gier szkoleniowych, komputerowych symulacji biznesowych oraz aplikacji szkoleniowych VR.

Roman Iwasieczko BIO

Adam Sobiechart


Dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze rozwoju pracowników - szkolenia, coachingi, programy rozwojowe i menedżerskie, zarządzanie talentami. Zdobywał je realizując wiele projektów dla dużych organizacji i firm szkoleniowych - głównie dla branży FMCG, firm handlowych, produkcyjnych, instytucji finansowych i mediów. Autor fabularnych gier szkoleniowych i systemów grywalizacyjnych
oraz innowacyjnych aplikacji szkoleniowych wykorzystujących wirtualną rzeczywistość.

Adam Sobiechart BIO

Marta Krugły


Trener biznesu, Coach International Coaching Community, Praktyk i Master Programowania Neuro-Lingwistycznego. Od 2002 roku trener rozwoju osobistego, umiejętności negocjacyjnych, sprzedażowych, komunikacyjnych, motywacyjnych i menedżerskich.
W ramach realizowanych projektów zajmuje się rozwojem specjalistów, kupców, kierowników projektów oraz kadry menedżerskiej.

Marta Krugły BIO

Paweł Kopijer


Trener, Coach, Pracownik Naukowy.
Obecnie prezes 2C Consulting (wdrażającej model szacowania ROI), wiceprezes Klastra HRD i kierownik Badania Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleniowej, wykładowca na Uniwersytecie SWPS, WSPiZ im. Koźmińskiego, WSB we Wrocławiu, pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Paweł Kopijer BIO

Marta Malinowska


Trener, Facylitator, Coach. Rozwija zespoły w umiejętnościach budowania pracy z klientem.
Uczy menedżerów jak osiągnąć najwyższe standardy zarządzania zespołami oraz pomaga rozwijać kompetencje przywódcze.
Swoich Klientów wspiera w koncentrowaniu się na efektywności w osiąganiu zamierzonych celów oraz w rozwijaniu mocnych stron.

Marta Malinowska BIO

Anna Engel


Trener biznesu, konsultant, tutor.
Specjalista myślenia lateralnego – certyfikowany trener de Bono Thinking Systems, właścicielka firmy szkoleniowo-consultingowej.
Znawca tematyki z zakresu usprawniania spotkań z wykorzystaniem narzędzia myślenia równoległego – Six Thinking Hats®. Propagatorka myślenia lateralnego.

Anna Engel BIO

Grzegorz Turniak


Inspirujący mówca i mentor. Wykładowca na studiach podyplomowych SGH, UW, PW i MBA na ALK.
Niestrudzony orędownik i pasjonat idei networkingu -  twórca networkingu w Polsce i autor wielu popularnych publikacji.
Nauczyciel przedsiębiorczości (Babson College). Certyfikowany coach International Coaching Community.
Prezes Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce.

Grzegorz Turniak BIO

Monika Wojtysiak


Akredytowany Coach ACC ICF, Certyfikowany Trener Biznesu, Trener Sprzedaży.
Pracuje przy tworzeniu zespołów, szkoleniem specjalistów i kadry managerskiej z kompetencji miękkich m.in. zarządzanie zespołem, komunikacja interpersonalna, asertywność, prowadzenie trudnych rozmów itp. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kluczowych bankach w Polsce - od 2005 roku rozwijając najlepsze zespoły sprzedażowe.

Monika Wojtysiak BIO

Agnieszka Żarecka


Trener biznesu standardu HRD BP, coach i mentor biznesu, konsultant biznesowy, doświadczony manager, inspektor ochrony danych osobowych, audytor wewnętrzny PN-ISO/IEC 27001:2017.
Podczas szkoleń i warsztatów pracuje wspólnie z ich uczestnikami nad rozwojem kompetencji osobistych i przywódczych,  umiejętnościami komunikacyjnymi, twórczego myślenia oraz kompetencjami zespołowymi.

Agnieszka Żarecka BIO

Magdalena Kędzia


Trener biznesu, certyfikowany coach indywidualny i grupowy, mentor. Asesor ACDC.
Trener certyfikowany i partner FRIS. Mentor i trener konsultantów MaxieDISC.
Konsultant biznesowy MaxieDISC. Mentor EMCC. Wykładowca akademicki.
Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji interpersonalnej, sprzedaży, zarządzania, wystąpień publicznych, coachingu i mentoringu.

Magdalena Kędzia BIO

google logo
youtube logo
linkedin logo