Trenerzy

Trenerzy – zespół VR Training

Firmę VR Training, oferującą wachlarz profesjonalnych szkoleń z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej, tworzą wykwalifikowani i pełni pomysłów trenerzy oraz coachowie. W skład naszego personelu wchodzą ludzie zaznajomieni z branżą biznesu, których cechuje wieloletnie doświadczenie oraz szczególna kreatywność. Największą przyjemność sprawia nam możliwość dzielenia się z innymi wiedzą z zakresu sprzedaży, negocjacji i motywacji. Zachęcamy do poznania naszego zespołu!

Roman Iwasieczko


Trener, Coach, HR Biznes Partner. Od 2000 roku trener biznesu, umiejętności negocjacyjnych, sprzedażowych, motywacyjnych i menedżerskich. W ramach realizowanych projektów zajmuje się rozwojem kadry kierowniczej, programami sprzedażowymi, rekrutacyjnymi i outplacementowymi. Tworzy i realizuje badania typu Assessment Center, Development Center oraz oceny 360 stopni. Autor fabularnych gier szkoleniowych, komputerowych symulacji biznesowych oraz aplikacji szkoleniowych VR.

Roman Iwasieczko BIO

Adam Sobiechart


Dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze rozwoju pracowników - szkolenia, coachingi, programy rozwojowe i menedżerskie, zarządzanie talentami. Zdobywał je realizując wiele projektów dla dużych organizacji i firm szkoleniowych - głównie dla branży FMCG, firm handlowych, produkcyjnych, instytucji finansowych i mediów. Autor fabularnych gier szkoleniowych i systemów grywalizacyjnych oraz innowacyjnych aplikacji szkoleniowych wykorzystujących wirtualną rzeczywistość.

Adam Sobiechart BIO

Marta Krugły


Trener biznesu, Coach International Coaching Community, Praktyk i Master Programowania Neuro-Lingwistycznego. Od 2002 roku trener rozwoju osobistego, umiejętności negocjacyjnych, sprzedażowych, komunikacyjnych, motywacyjnych i menedżerskich. W ramach realizowanych projektów zajmuje się rozwojem specjalistów, kupców, kierowników projektów oraz kadry menedżerskiej.

Marta Krugły BIO

Paweł Kopijer


Trener, Coach, Pracownik Naukowy. Obecnie prezes 2C Consulting (wdrażającej model szacowania ROI), wiceprezes Klastra HRD i kierownik Badania Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleniowej, wykładowca na Uniwersytecie SWPS, WSPiZ im. Koźmińskiego, WSB we Wrocławiu, pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Paweł Kopijer BIO

Marta Malinowska


Trener, Facylitator, Coach. Rozwija zespoły w umiejętnościach budowania pracy z klientem. Uczy menedżerów jak osiągnąć najwyższe standardy zarządzania zespołami oraz pomaga rozwijać kompetencje przywódcze. Swoich Klientów wspiera w koncentrowaniu się na efektywności w osiąganiu zamierzonych celów oraz w rozwijaniu mocnych stron.

Marta Malinowska BIO

Anna Engel


Trener biznesu, konsultant, tutor. Specjalista myślenia lateralnego – certyfikowany trener de Bono Thinking Systems, właścicielka firmy szkoleniowo-consultingowej. Znawca tematyki z zakresu usprawniania spotkań z wykorzystaniem narzędzia myślenia równoległego – Six Thinking Hats®. Propagatorka myślenia lateralnego.

Anna Engel BIO

Magdalena Robak


Trener, facylitator, konsultant.  Pomagam usprawniać kierowanie zespołami (w tym zespołami projektowymi), wzmacniać jakość współpracy i jakości obsługi Klientów oraz rozwijać kompetencje, które leżą u podstaw efektywnej współpracy (świadomość własnej roli, komunikacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów).

Magdalena Robak BIO

Monika Wojtysiak


Akredytowany Coach ACC ICF, Certyfikowany Trener Biznesu, Trener Sprzedaży. Pracuje przy tworzeniu zespołów, szkoleniem specjalistów i kadry managerskiej z kompetencji miękkich m.in. zarządzanie zespołem, komunikacja interpersonalna, asertywność, prowadzenie trudnych rozmów itp. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kluczowych bankach w Polsce - od 2005 roku rozwijając najlepsze zespoły sprzedażowe.

Monika Wojtysiak BIO

google logo
youtube logo
linkedin logo