Projekty unijne

Projekty unijne VR Training

Firma VR Training realizuje projekty o charakterze Virtual Reality Training także przy wsparciu środkami z Unii Europejskiej. Zostaliśmy docenieni grantem finansowym w ramach wspierania przez UE kształcenia osób dorosłych innowacyjnymi metodami, dzięki temu zapewniamy naszym Klientom najwyższą z możliwych jakość usług.

TRENING ROZMÓW REKRUTACYJNYCH

Innowacja „Trening rozmów rekrutacyjnych w wirtualnej rzeczywistości – narzędzie wspierające procesy rekrutacyjne i outplacementowe” jest aplikacją, rozwijającą umiejętność radzenia sobie podczas rozmów rekrutacyjnych.

Użytkownik aplikacji wciela się w osobę poszukującą pracy. Po wyborze stanowiska, o które się ubiega, przenoszony jest do miejsca, w którym prowadzona jest rozmowa o charakterze rekrutacji nowego pracownika. Zadanie polega na wysłuchaniu pytania rekrutacyjnego i udzieleniu na nie jak najlepszej odpowiedzi.

Aplikacja skierowana jest do wszystkich osób, które chcą zdobyć bądź zmienić miejsce zatrudnienia. Przechodząc przez jak największą liczbę wirtualnych rozmów rekrutacyjnych użytkownik zapoznaje się i oswaja z różnorodnymi sytuacjami rekrutacyjnymi, zadawanymi na nich pytaniami czy stylach prowadzenia rozmów (nie każdy rekruter jest miły i przyjemny). Dzięki temu, gdy znajdzie się w sytuacji rzeczywistej rozmowy doświadcza pytań i zachowań, które nie są dla niego zaskoczeniem, nie wywołują dodatkowego stresu i dzięki temu jest w stanie w pełni skoncentrować się nad merytoryczną stroną wypowiedzi.

Aplikacja została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach otrzymanego grantu realizowanego w projekcie „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, którego celem  jest wspieranie innowacyjnych rozwiązań i pomysłów w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

Link do pobrania aplikacji:
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.VRTraining.Aplikacja_Rekrutacja

Podręcznik Trening rozmów rekrutacyjnych cz 1

Podręcznik Trening rozmów rekrutacyjnych cz 2

OBSŁUGA KLIENTA

„Rozwój umiejętności społecznych ze szczególnym uwzględnieniem pracy w sektorze usług w trudnych sytuacjach z klientem - trening umiejętności w wirtualnej rzeczywistości” jest aplikacją służącą rozwojowi umiejętności właściwej obsługi Klienta.

Praca z nią polega na obsłudze wirtualnego klienta tak, aby był on jak najbardziej zadowolony. Użytkownik ma do wyboru różne miejsca, w których będzie go obsługiwał. Zadanie polega na przejściu przez proces obsługi polegający na wysłuchaniu klienta i wyboru swojej reakcji, adekwatnej do tego, czego w danym momencie oczekuje. Na zakończenie otrzymuje się procentową ocenę jakości obsługi.

Aplikacja skierowana jest do wszystkich osób dorosłych pracujących w sektorze usług, zajmujących się obsługą klienta, które chcą rozwijać swoje umiejętności w tym obszarze, poznać inne style i sposoby zachowania się klientów, a także swój poziom umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Jest także doskonałym narzędziem dla osób, które nie dysponują środkami na kształcenie. Aplikacja nie wymaga bowiem żadnych specjalnych nakładów finansowych. Stworzona jest z myślą również o tych, którzy mają utrudniony dostęp do oferty szkoleniowej z powodów organizacyjnych (ich obecny pracodawca nie finansuje takich szkoleń, a w przypadku osób bezrobotnych nie ma interesującej ich oferty) czy logistycznych (trening można prowadzić w dowolnym miejscu i czasie, co jest szczególną korzyścią dla osób mieszkających z dala od dużych aglomeracji miejskich – miejsc, z dostępną ofertą szkoleń).

Aplikacja została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach otrzymanego grantu realizowanego w projekcie „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, którego celem  jest wspieranie innowacyjnych rozwiązań i pomysłów w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

Link do pobrania aplikacji:
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.VRTraining.Aplikacja_Obsluga_Klienta

Podręcznik Trudne Sytuacje z Klientem cz 1

Podręcznik Trudne Sytuacje z Klientem cz 2

google logo
youtube logo
linkedin logo