facebook
Blog

Coaching a sprzedaż

Coaching a sprzedaż

Coaching a sprzedaż   Istotnym elementem zarządzania sprzedażą we wszystkich jej aspektach jest coaching. Coaching taki opiera się głównie na dyskusjach z podwładnymi, na odpowiednim prowadzeniu ich oraz na pomaganiu współpracownikom w rozwiązywaniu problemów lub w usprawnianiu (ułatwianiu, zwiększeniu efektywności) wykonywania określonych zadań. Rozmowy takie w zależności od potrzeb, danej sytuacji

google logo
google logo
youtube logo
linkedin logo